Ο κύκλος της ζωής

«Ο κύκλος της ζωής» αποτελεί μια θεματική ενότητα στα πλαίσια της οποίας παρουσιάζονται  οι μεγαλύτεροι σταθμοί της ζωής του Ανωγειανού , από τη γέννηση , το γάμο , τις τελετουργίες,  τα λόγια,  τους ανθρώπινους καημούς, τα σύμβολα, τις μαρτυρίες, τις  μουσικές, τους χορούς, τα γλέντια και τις λύπες. «Ο κύκλος της ζωής»,  έχει στόχο να παρουσιάσει το φάσμα του βίου, αλλά και τη διαχρονικότητα της ζωής των Ανωγείων και των  ανθρώπων  που εκτείνεται πέρα απ το σήμερα.