Τουρισμός

H ιστορία των Ανωγείων, η αρχαιολογία, η παράδοση, οι άνθρωποι, το φυσικό περιβάλλον, ο λαϊκός πολιτισμός αποτέλεσαν και αποτελούν σημαντικό πόλο έλξης των επισκεπτών στην περιοχή. Ο Δήμος Ανωγείων τις τελευταίες δεκαετίες έχοντας στόχο την ανάπτυξη της περιοχής ακολούθησε και ακολουθεί μια αναπτυξιακή στρατηγική, δημιουργώντας έργα υποδομής που αναδεικνύουν την ευρύτερη περιοχή των Ανωγείων. 
Οι υποδομές στον τουρισμό - πέρα από τα αξιοθέατα - μουσεία είναι οι εξής:

Ακαδημαϊκός Τουρισμός: Με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Δήμου Ανωγείων, του ΙΤΕ και του ΑΚΟΜ-Μ ΑΕ ιδρύθηκε το Ακαδημαϊκό Χωριό Ανωγείων με στόχο την ανάπτυξη του Ακαδημαϊκού Τουρισμού με παράλληλη αλληλεπίδραση της Ακαδημαϊκής κοινότητας με τις τοπικές κοινωνίες.

Συνεδριακός Τουρισμός: Με τη συνεργασία του Δήμου Ανωγείων και την Ε.Ι.Ν. λειτουργεί το συνεδριακό κέντρο Ανωγείων που εξυπηρετείται από την υπερσύγχρονη αίθουσα 90 ατόμων με 4 μεταφραστικά τμήματα στο χώρο του Δημοτικού Μεγάρου και από τις εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Ν. με 3 συνεδριακούς χώρους 200, 80, και 50 ατόμων αντίστοιχα. Οι σύνεδροι φιλοξενούνται στο χώρο της Μαθητικής Εστίας Ανωγείων.