Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων για την εκτέλεση δημοσίων έργων με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

Ο Δήμος Ανωγείων ανακοινώνει ότι προτίθεται για το έτος 2017 να καταρτίσει καταλόγους ενδιαφερομένων Φυσικών Προσώπων και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης δημοσίων έργων, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 στις παρακάτω κατηγορίες:

  1. Οδοποιία
  2. Οικοδομικά
  3. Υδραυλικά
  4. Ηλεκτρομηχανολογικά
  5. Υδραυλικά υπό πίεση
  6. Βιομηχανικά Ενεργειακά
  7. Γεωτρήσεων
  8. Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων
  9. Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
  10. Πρασίνου

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

 

Ενημερωθείτε σχετικά παρακάτω:

Πρόσκληση