Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων για την εκπόνηση μελετών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

 

 

Ο Δήμος Ανωγείων ανακοινώνει ότι προτίθεται για το έτος 2017 να καταρτίσει καταλόγους ενδιαφερομένων Φυσικών Προσώπων και Επιχειρήσεων για την ανάθεση μελετών δημοσίου με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 στις παρακάτω κατηγορίες:

 1. [1. Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες.
 2. [2. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες
 3. [3. Μελέτες Οικονομικές.
 4. [4. Μελέτες Κοινωνικές.
 5. [5. Μελέτες οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας.
 6. [6. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων.
 7. [7. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες.
 8. [8. Στατικές Μελέτες.
 9. [9.  Μελέτες Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές - Ηλεκτρονικές.
 10. [10. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων.
 11. [12. Μελέτες Μεταφορικών Μέσων.
 12. [13. Μελέτες Υδραυλικών Έργων.
 13. [14. Ενεργειακές Μελέτες.
 14. [16. Μελέτες Τοπογραφίας.
 15. [17. Χημικές Μελέτες και Έρευνες.
 16. [18. Χημικοτεχνικές Μελέτες.
 17. [19. Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες.
 18. [20. Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές.
 19. [21. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες.
 20. [22. Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες.
 21. [23. Μελέτες Γεωργικές.
 22. [24. Μελέτες Δασικές.
 23. [25.Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.
 24. [27. Περιβαλλοντικές Μελέτες.
 25. [28. Μελέτες Πληροφορικής και Δικτύων.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

 

Ενημερωθείτε σχετικά παρακάτω :

Πρόσκληση