ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 «IMAST»  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Δήμος ΑΝΩΓΕΙΩΝ,  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                              18/12/2012

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ                                       Αρ. ΠΡΤ.: 5952

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΗΛ: 2834032541

ΦΑΞ:2834032519

                                                                                                                                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

            ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΟΡΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ IMAST» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ (ΕΤΠΑ) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 20%

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 10.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

O Δήμος Ανωγείων ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας για την  προμήθεια των εξής  ειδών

ΠΑΚΕΤΟ Α (ηλεκτρονικά είδη) και

ΠΑΚΕΤΟ Β (έπιπλα)  

 

Η ανάθεση θα γίνει ξεχωριστά για κάθε πακέτο προμηθευόμενων ειδών

Τα υπό προμήθεια είδη είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του γραφείου διοίκησης της μονάδας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Κτηνοτροφικών Αποβλήτων στο Δήμο Ανωγείων, στα πλαίσια του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ -IMAST» ενταγμένο στο Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας  «Ελλάδα – Κύπρος» 2007-2013» σύμφωνα με την από 17-06-2011 με κωδικό Κ1_02_02 σύμβαση χρηματοδότησης καθώς και την 22-06-2012 τροποποίησης αυτής μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία" του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και αφετέρου, του Δήμου Ανωγείων N. Ρεθύμνης, Κύριου Δικαιούχου του έργου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου   ΦΠΑ 23%  (1.869,92 €).

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

2.Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

3.Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι:

 

Ο  εξοπλισμός θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες συσκευές, εξοπλισμό πληροφορικής, περιφερειακά και έπιπλα για τη λειτουργία του γραφείου διοίκησης. Ειδικότερα, θα γίνει προμήθεια εξοπλισμού ο των εξής  δύο "πακέτων":

 

πακέτο Α (ηλεκτρονικά είδη):

 

 • Ένας (1) σαρωτής σχεδίων  

(με οθόνη αφής, μέγιστο πλάτος σάρωσης περίπου 1120 χιλιοστά, οπτικής ανάλυσης τουλάχιστον 1,200dpi,  μνήμη τουλάχιστον 1GB) με συνοδευτικό λογισμικό μετατροπής σχεδίων σε μορφή cad)

 

 • Δύο (2) φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (laptop)

 

1.  με οθόνη 15,6 ιντσών , επεξεργαστή 1.7 ghz ή ταχύτερο, μνήμη τουλάχιστον 4GB , ανεξάρτητη κάρτα γραφικών και λογισμικό Wnidows 7 ή 8, σκληρό δίσκο τουλάχιστον 500GB, μονάδα DVD

2.  με οθόνη 15,6 ιντσών , επεξεργαστή 1.4 ghz ή ταχύτερο, μνήμη τουλάχιστον 4GB , ανεξάρτητη κάρτα γραφικών και λογισμικό Wnidows 7 ή 8, σκληρό δίσκο τουλάχιστον 500GB, μονάδα DVD

 

 • Ένα (1) πολυμηχάνημα- φαξ

(ασπρόμαυρο, αυτόματη εκτύπωση διπλής όψεως, ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστον 20 σελίδες ανά λεπτό, οπτική ανάλυση μέχρι 1.200 dpi)

 • Μία (1) Φωτογραφική μηχανή

 

τουλάχιστον 14 Megapixel

Οπτικό Zoom 18x ή μεγαλύτερο

Διαγώνιος Οθόνης τουλάχιστον 3" 

Ανάλυση Βίντεο τουλάχιστον 1280 x 720 p 

 

με συνοδευτική κάρτα Μνήμης τουλάχιστον 8 GB

 

Π/Υ ΠΑΚΕΤΟΥ Α: 8.500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

 

πακέτο Β (έπιπλα) :

 

 • Δύο τεμάχια Σετ γραφείου (γραφείο, συρταριέρα, βιβλιοθήκη, κάθισμα)

 

Π/Υ ΠΑΚΕΤΟΥ Α: 1.500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

 

Οι φάκελοί των προσφορών (τεχνική προσφορά και οικονομική προσφορά) θα κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα Ανωγείων μέχρι  Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου  2012 και  ώρα 14.30μ.μ. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται και ταχυδρομικά, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα φθάσουν στο δήμο μέχρι την προηγούμενη μέρα της λήξης προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου στις 14:30.

 

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Αναστασάκης Ιωάννης, τηλέφωνο: 20834032541, fax 28340 32519, email:  tydanogion@gmail.com).

 

 

 

 

                                                                               Ο Δήμαρχος Ανωγείων

 

 

                                                                         Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

 

 

ΕΡΓΟ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ IMAST» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ (ΕΤΠΑ) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 20%.

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

 

 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

1.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

Στο πακέτο εργασίας 6.3 του εγκεκριμένου έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ IMAST» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013» και ακρώνυμο IMAST περιλαμβάνεται η προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του γραφείου διοίκησης της μονάδας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Κτηνοτροφικών Αποβλήτων στο Δήμο Ανωγείων.

 

Για την ορθή υλοποίηση του έργου απαιτείται η προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού.

 

Ο  εξοπλισμός θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες συσκευές, εξοπλισμό πληροφορικής, περιφερειακά και έπιπλα για τη λειτουργία του γραφείου διοίκησης. Ειδικότερα, θα γίνει προμήθεια εξοπλισμού ο οποίος θα περιλαμβάνει:

 

πακέτο Α (ηλεκτρονικά είδη):

 

 • Ένας (1) σαρωτής σχεδίων  

(με οθόνη αφής, μέγιστο πλάτος σάρωσης περίπου 1120 χιλιοστά, οπτικής ανάλυσης τουλάχιστον 1,200dpi,  μνήμη τουλάχιστον 1GB) με συνοδευτικό λογισμικό μετατροπής σχεδίων σε μορφή cad)

 

 • Δύο (2) φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (laptop)

 

1.  με οθόνη 15,6 ιντσών , επεξεργαστή 1.7 ghz ή ταχύτερο, μνήμη τουλάχιστον 4GB , ανεξάρτητη κάρτα γραφικών και λογισμικό Wnidows 7 ή 8, σκληρό δίσκο τουλάχιστον 500GB, μονάδα DVD

2.  με οθόνη 15,6 ιντσών , επεξεργαστή 1.4 ghz ή ταχύτερο, μνήμη τουλάχιστον 4GB , ανεξάρτητη κάρτα γραφικών και λογισμικό Wnidows 7 ή 8, σκληρό δίσκο τουλάχιστον 500GB, μονάδα DVD

 

 • Ένα (1) πολυμηχάνημα- φαξ

(ασπρόμαυρο, αυτόματη εκτύπωση διπλής όψεως, ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστον 20 σελίδες ανά λεπτό, οπτική ανάλυση μέχρι 1.200 dpi)

 

 • Μία (1) Φωτογραφική μηχανη

 

τουλάχιστον 14 Megapixel

Οπτικό Zoom 18x ή μεγαλύτερο

Διαγώνιος Οθόνης τουλάχιστον 3" 

Ανάλυση Βίντεο τουλάχιστον 1280 x 720 p 

 

με συνοδευτική κάρτα Μνήμης τουλάχιστον 8 GB

 

Π/Υ ΠΑΚΕΤΟΥ Α: 8.500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

 

πακέτο Β (έπιπλα) :

 

 • Δύο τεμάχια Σετ γραφείου (γραφείο, συρταριέρα, βιβλιοθήκη, κάθισμα)

 

Π/Υ ΠΑΚΕΤΟΥ Α: 1.500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά (προδιαγραφές) είναι τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου αποτελούν απαράβατους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

Όλος ο εξοπλισμός πρέπει να είναι τελευταίας γενιάς, αμεταχείριστος, προσφάτως εισηγμένα στην διεθνή αγορά και στη γραμμή παραγωγής κατά την ημερομηνία παράδοσης.

Όλα τα είδη πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από όλα τα απαιτούμενα καλώδια σύνδεσης και πηγές τροφοδοσίας.

Όλα τα είδη συνοδεύονται απαραιτήτως από όλα τα εγχειρίδια χρήσης σε έντυπη μορφή και ει δυνατόν και σε ηλεκτρονική μορφή.

1.1   ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό εντός ενός μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Ο Συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που θα υποβληθεί υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Αναθέτουσα Αρχή για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

1.2   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

Η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού θα γίνει με ευθύνη του Προμηθευτή στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής. Η εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό του Προμηθευτή.

 

Μετά την παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού ο κάθε Προμηθευτής θα πρέπει:

• να θέσει σε λειτουργία όλο τον εξοπλισμό (υλικό και λογισμικό) και να επιδείξει στην Επιτροπή Παραλαβής τη σωστή και αξιόπιστη λειτουργία του, σύμφωνα με τη λίστα δοκιμών, μέσα στα χρονικά όρια που θα καθοριστούν στη σχετική σύμβαση.

• να παραδώσει όλη την αναγκαία τεχνική τεκμηρίωση (εγχειρίδια εγκατάστασης και χρήσης, διαγνωστικά, σχηματικά κ.τ.λ.). Εξοπλισμός που δεν συνοδεύεται από όλα τα εγχειρίδια του κατασκευαστή δεν γίνεται αποδεκτός από την Αναθέτουσα Αρχή.

• να παραδώσει πιστοποιητικά εγγύησης καλής λειτουργίας του εξοπλισμού.

1.3   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ (SERVICE)

 

Οι Προσφέροντες θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους οποιοδήποτε στοιχείο που κατά την κρίση τους τεκμηριώνει τις δυνατότητές τους για παροχή υψηλού επιπέδου συντήρησης/αναβάθμισης/εξυπηρέτησης (service) σχετικά με τις ανάγκες του έργου.

1.4   ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Οι Προμηθευτές οφείλουν να εγγυηθούν την καλή λειτουργία του εξοπλισμού για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους  μετά την Οριστική Παραλαβή (εκτός εάν στις προδιαγραφές συγκεκριμένου είδους ζητείται άλλη διάρκεια εγγύησης) και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή. Είναι δυνατόν κάποιος προμηθευτής να προσφέρει μεγαλύτερη περίοδο εγγύησης.

 

1.5   ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ–ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

πακέτο Α (ηλεκτρονικά είδη):

 

 • Ένας (1) σαρωτής σχεδίων  

(με οθόνη αφής, μέγιστο πλάτος σάρωσης περίπου 1120 χιλιοστά, οπτικής ανάλυσης τουλάχιστον 1,200dpi,  μνήμη τουλάχιστον 1GB) με συνοδευτικό λογισμικό μετατροπής σχεδίων σε μορφή cad)

 

 • Δύο (2) φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (laptop)

 

1.  με οθόνη 15,6 ιντσών , επεξεργαστή 1.7 ghz ή ταχύτερο, μνήμη τουλάχιστον 4GB , ανεξάρτητη κάρτα γραφικών και λογισμικό Wnidows 7 ή 8, σκληρό δίσκο τουλάχιστον 500GB, μονάδα DVD

2.  με οθόνη 15,6 ιντσών , επεξεργαστή 1.4 ghz ή ταχύτερο, μνήμη τουλάχιστον 4GB , ανεξάρτητη κάρτα γραφικών και λογισμικό Wnidows 7 ή 8, σκληρό δίσκο τουλάχιστον 500GB, μονάδα DVD

 

 

 • Ένα (1) πολυμηχάνημα- φαξ

(ασπρόμαυρο, αυτόματη εκτύπωση διπλής όψεως, ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστον 20 σελίδες ανά λεπτό, οπτική ανάλυση μέχρι 1.200 dpi)

 • Μία (1) Φωτογραφική μηχανή

τουλάχιστον 14 Megapixel

Οπτικό Zoom 18x ή μεγαλύτερο

Διαγώνιος Οθόνης τουλάχιστον 3" 

Ανάλυση Βίντεο τουλάχιστον 1280 x 720 p 

 

με συνοδευτική κάρτα Μνήμης τουλάχιστον 8 GB

 

Π/Υ ΠΑΚΕΤΟΥ Α: 8.500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

 

πακέτο Β (έπιπλα) :

 

 • Δύο τεμάχια Σετ γραφείου (γραφείο, συρταριέρα, βιβλιοθήκη, κάθισμα)

 

Π/Υ ΠΑΚΕΤΟΥ Α: 1.500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

 

Το σετ γραφείου θα αποτελείται από τα παρακάτω μέρη με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

(1)   Γραφείο 1.60χ80 Ίσιο μελαμίνη (2 τεμάχια)

(2)   Ερμάριο 80Χ40Χ200 μελαμίνη (2 τεμάχια)

 

 

(3)   Συρταριέρα τροχήλατη (2 τεμάχια)

Α. Διαστάσεις: 42εκ*57* 58εκ

 

 

(4)   Πολυθρόνα γραφείου τροχήλατη (2 τεμάχια)

 

Τροχήλατο κάθισμα "διευθυντή"

 

 

   O ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                           

 

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ     ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΚΕΤΟΥ Α

 
 

A/A

Περιγραφή εργασίας

Τιμή Μονάδος (€)

Μερική Δαπάνη (Ευρώ)

 
 

 

ΠΑΚΕΤΟ Α

 

1

Φορητή υπολογιστική συσκευή (1)

 

 

6.910,57

 

2

Φορητή υπολογιστική συσκευή (1)

 

3

Πολυμηχάνημα – φαξ (1)

 

4

Φωτογραφική μηχανή (1)

 

5

Σαρωτής με δυνατότητα ψηφιοποίησης και σχεδίων για δημιουργία αρχείου κτηνοτροφικών μονάδων (1)

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:

6910,57

 

ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 23%:

1.589,43

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ Α

8.500,00

 

 

           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                                                                        

 

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ     ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΚΕΤΟΥ Β

 
 

A/A

Περιγραφή εργασίας

Τιμή Μονάδος (€)

Μερική Δαπάνη (Ευρώ)

 
 

 

ΠΑΚΕΤΟ Α

 
 

ΣΕΤ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  (γραφείο, συρταριέρα, βιβλιοθήκη, κάθισμα)

609,76

1.219,51

(δυο τεμάχια)

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:

1.219,51

 

ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 23%:

280,49

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ Β

1.500,00

 

 

           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                                                                        

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

 

 

 

 

ΕΡΓΟ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ IMAST» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

, ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

Άρθρο 1

 

Στο πακέτο εργασίας 6.3 του εγκεκριμένου έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ IMAST» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013» περιλαμβάνεται η προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του γραφείου διοίκησης της μονάδας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Κτηνοτροφικών Αποβλήτων στο Δήμο Ανωγείων. Αντικείμενο της προμήθειας είναι η αγορά του εν λόγω εξοπλισμού.

 

Άρθρο 2

Ισχύουσες διατάξεις.

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ.Β. του εν ισχύ  Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/06 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 8.130,08 € χωρίς τον Φ.Π.Α. 23% 1.869,92 € συνολικού ποσού 10.000,00 €. Η προμήθεια αυτή αποτελεί μέρος του συνολικού προγράμματος που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Ανωγείων με κωδικό Κ.Α. 25-7413.004 έτους 2012 με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων – IMAST»  και συνολικό προϋπολογισμό 420.500,00 €.

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 2

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με διαπραγμάτευση με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

 

Άρθρο 3

               Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος

 1. Συγγραφή υποχρεώσεων
 2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός
 3. Τεχνικές προδιαγραφές

 

 

Άρθρο 4

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα συνοδεύεται από:

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σ’ αυτό η εγγραφή του και το επάγγελμά του.

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:

     α) Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

     β) Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών που θα πρέπει να είναι όσο προβλέπει η διακήρυξη.

     γ) Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.

3. Τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για την αξιολόγηση των προσφορών.

 

Άρθρο 5

Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

 

Άρθρο 6

Τόπος παράδοσης

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο Δήμο σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

 

Άρθρο 7

Παραλαβή

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

 

 

Άρθρο 8

Πλημμελής κατασκευή

Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία του εξοπλισμού δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

 

 

Άρθρο 9

Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

 

 

 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ