Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού έως 31/5/2015

 

Δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί τον απολογιστικό πίνακα εσόδων / δαπανών για το οικονομικό έτος 2015 εως 31/5/2015.

 

Πίνακας