Διευκρινίσεις για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό που αφορά την "Προμήθεια λειτουργικού εξοπλισμού για την ανάγκες του έργου "Μετατροπή πολύκεντρου σε χώρο μουσικής μελέτης Δήμου Ανωγείων

Προβαίνουμε στις παρακάτω διευκρινήσεις :

Στο τμήμα Β : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  • Στην κατηγορία Β3 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΚΡΟΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΟΥ ΧΩΡΟΥ (BAR) εκ παραδρομής αναφέρεται σε υποκατηγορία η " Μονάδα αναπαραγωγής ψηφιακών δίσκων CD και MP4 " αντί του σωστού "Μονάδα αναπαραγωγής ψηφιακών δίσκων CD και MP3 " και
  •  

  • Στην κατηγορία Β4 : ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΑΣ - ΜΙΚΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ εκ παραδρομής αναφέρεται στην υποκατηγορία " Αυτοενισχυόμενο ηχείο δυο δρόμων, ισχύος 200W RMS με woofer 8" και κόρνα 1,25 "αντί του σωστού " Αυτοενισχυόμενο ηχείο δυο δρόμων, με woofer 8" και κόρνα 1,25

 

"Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ