Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 27η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

              Δημήτριος Κονιός

 


             Συνημμένα :

  • Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης