22/6/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την ανάθεση της προμήθειας μουσικών οργάνων

 

Η Διεύθυνση Οικονομικού-Διοικητικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά με σκοπό την ανάθεση της προμήθειας μουσικών οργάνων πρ/σμού δαπάνης 22.640,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, για τις ανάγκες του έργου Μετατροπή Πολύκεντρου σε χώρο μουσικής μελέτης Δήμου Ανωγείων.

 Η πράξη  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.).

 

Δείτε παρακάτω στο αρχείο την πλήρη πρόσκληση :

Πρόσκληση