ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΗ ΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤ ΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤ ΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤ ΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤ ΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤ ΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤ ΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤ ΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤ ΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤ ΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤ ΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤ ΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤ ΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤ ΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤ ΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤ ΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤ ΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤ ΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤ ΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤ ΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤ Α ΑΝΩΓΕΙΑ ΤΗΝ Α ΑΝΩΓΕΙΑ ΤΗΝ Α ΑΝΩΓΕΙΑ ΤΗΝ Α ΑΝΩΓΕΙΑ ΤΗΝ Α ΑΝΩΓΕΙΑ ΤΗΝ Α ΑΝΩΓΕΙΑ ΤΗΝ Α ΑΝΩΓΕΙΑ ΤΗΝ Α ΑΝΩΓΕΙΑ ΤΗΝ Α ΑΝΩΓΕΙΑ ΤΗΝ Α ΑΝΩΓΕΙΑ ΤΗΝ Α ΑΝΩΓΕΙΑ ΤΗΝ Α ΑΝΩΓΕΙΑ ΤΗΝ Α ΑΝΩΓΕΙΑ ΤΗΝ Α ΑΝΩΓΕΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΙΟΥ 201 ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΙΟΥ 201 ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΙΟΥ 201 ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΙΟΥ 201 ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΙΟΥ 201 ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΙΟΥ 201 ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΙΟΥ 201 ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΙΟΥ 201 ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΙΟΥ 201 ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΙΟΥ 201 ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΙΟΥ 201 ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΙΟΥ 201 ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΙΟΥ 201 ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΙΟΥ 201 ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΙΟΥ 201 ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΙΟΥ 201 ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΙΟΥ 201 ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΙΟΥ 201 ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΙΟΥ 201 ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΙΟΥ 201 7
ΜΕ ΘΕΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ :
«ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΠΤΙΚΕΣ» ΠΤΙΚΕΣ» ΠΤΙΚΕΣ» ΠΤΙΚΕΣ» ΠΤΙΚΕΣ» ΠΤΙΚΕΣ» ΠΤΙΚΕΣ»
Ο Δήμος Ανωγείων σε συνεργασία με το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ οργανώνουν την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 και ώρα 11:00 ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ», στο Κέντρο Πληροφόρησης Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη, Ισόγειο κτιρίου ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ.
Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κος Γιάννης Τσιρώνης.
Αναλυτικό πρόγραμμα εκδήλωσης :
11:00 Προσέλευση συμμετεχόντων – Χαιρετισμοί
11:15 «Πρωτογενής Τομέας, Βιολογική παραγωγή, Προοπτικές», Εισηγητής Γιάννης Τσιρώνης, Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11:45 «Συνεργατικά σχήματα στον πρωτογενή τομέα», Εισηγητής Σταύρος Αραχωβίτης, Βουλευτής.
12:15 «Ζητήματα επιδοτήσεων και περιοχές δικτύου NATURA 2000», Εισηγητής Γιώργης Αποστολάκης, Α’ Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ.
12:45 «Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER», Εισηγητής Παττακός Δημήτρης, Διευθυντής ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ.
13:00 Συζήτηση – Παρεμβάσεις

                                                                                                                 

          ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ                                                                              ΑΚΟΜΜΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ ΤΗΝ  ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΙΟΥ  2017 

 

ΜΕ ΘΕΜΑ:

 

«ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

 

Ο Δήμος Ανωγείων σε συνεργασία με το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ οργανώνουν την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 και ώρα 11:00 ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ», στο Κέντρο Πληροφόρησης Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη, Ισόγειο κτιρίου ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ.

 

Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κος Γιάννης Τσιρώνης.

 

Αναλυτικό πρόγραμμα εκδήλωσης :

 

11:00              Προσέλευση συμμετεχόντων - Χαιρετισμοί

 

11:15         «Πρωτογενής   Τομέας,   Βιολογική   παραγωγή,   Προοπτικές»,   

 Εισηγητής Γιάννης Τσιρώνης, Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

11:45         «Συνεργατικά   σχήματα   στον   πρωτογενή   τομέα»

Εισηγητής   Σταύρος Αραχωβίτης, Βουλευτής.

 

12:15                «Ζητήματα επιδοτήσεων και περιοχές δικτύου NATURA 2000», Εισηγητής Γιώργης Αποστολάκης, ΑΑντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ.

 

12:45                «Τοπικό  Πρόγραμμα  CLLD  /  LEADER»,  

 Εισηγητής  Παττακός  ΔημήτρηςΔιευθυντής ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ.

 

13:00              Συζήτηση Παρεμβάσεις

 

 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ Η ΑΦΙΣΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ