ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ

 

Ύστερα από την αναγγελία του θανάτου της  Κουνάλη Λευκοθέας του Βασιλείου,το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανωγείων συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση  την 26η  του μηνός  Φεβρουαρίου2019ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00το πρωί και αφού έλαβε υπόψη του :

 

  1. Την ιδιότητά της  εκλιπούσας ως Δημοτικής Υπάλληλου ,που επί σειρά ετών προσέφερε  τις υπηρεσίες του στο Δήμο,
  2. Το γεγονός ότι με την καθοριστική σεβαστή παρουσία της τίμησε την Ανωγειανή κοινωνία,

Αποφάσισε

 

  1. Να εκφράσει τη βαθιά θλίψη για την απώλεια της εκλιπούσας.
  2. Να διατυπώσει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια του προς την οικογένεια της.
  3. Να παραστεί ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο στην κηδεία της.
  4. Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.
  5. Να επιδοθεί το παρόν  ψήφισμα στην οικογένεια της εκλιπούσας  . 

 

 

 

                                                         Για το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ανωγείων

 

 

                                                                                   Η Πρόεδρος

 

 Μπαγκέρη – Σταυρακάκη Μαίρη