Ισολογισμός Δήμου Ανωγείων της 31ης Δεκεμβρίου 2018

 

Δείτε παρακάτω στο αρχείο τον ισολογισμό του Δήμου Ανωγείων απο 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018

Ισολογισμός