Ενημέρωση δημοτών για τις δασικές πυρκαγιές


Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενημερώνει τους πολίτες για τις δασικές πυρκαγιές, με τη διάθεση στην ιστοσελίδα της (www.civilprotection.gr) των παρακάτω ψηφιακών αφισών.