Μετάδοση τηλεοπτικού κοινωνικού μηνύματος χειμερινής περιόδου

 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εκδώσει για τη χειμερινή περίοδο τηλεοπτικό μήνυμα (σποτ), με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το τηλεοπτικό μήνυμα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση :

https://www.youtube.com/channel/UC7cMXhEAsyOdNb_f_3aeMSg