Ανακοίνωση για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ενός ατόμου στον κλάδο ΠΕ Νηπιαγωγού

 

Ο Δήμος Ανωγείων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  ενός (1) ατόμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών απουσίας τακτικού μοναδικού στον κλάδο του υπαλλήλου ΠΕ Νηπιαγωγών αντίστοιχης ειδικότητας του Δήμου Ανωγείων (για τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ανωγείων), που εδρεύει στα Ανώγεια.

 

Δείτε παρακάτω αναλυτικά, την ανακοίνωση:

 

Ανακοίνωση Πρόσληψης