Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης με αριθμ. 22/24-08-2015 της Οικονομικής Επιτροπής

Περίληψη

Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2015 και υποβολής της στο Δημοτικό Συμβούλιο, Σύνταξη του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, έτους 2015 σε έσοδα και δαπάνες με παράλληλη αναμόρφωση της Στοχοθεσίας.

 

Ενημερωθείτε σχετικά στο αρχείο παρακάτω: 

Αρχείο