Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 22/11/2017

 

Καλείστε να προσέλθετε στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 22η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέμα ημερήσιας διάταξης.

 

Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Μπαγκέρη - Σταυρακάκη Μαρία   

 

Αναλυτική Πρόσκληση