Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 10/06/2017

 

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 10η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Σάββατο  και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Μπαγκέρη - Σταυρακάκη Μαρία   

 

Αναλυτική Πρόσκληση