Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

 

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 11η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                Δημήτριος Κονιός

 

Αναλυτική πρόσκληση