Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

 

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 15η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 5:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Κονιός

 

Δείτε παρακάτω στο αρχείο την πλήρη πρόσκληση:

Πρόσκληση