Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

 

Καλείστε να προσέλθετε στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 15η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 7:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα ημερήσιας διάταξης.

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Δημήτριος Κονιός

 

Αναλυτική Πρόσκληση