Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 2η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε συνημμένα θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Δημήτριος Κονιός

 

Δείτε παρακάτω στο αρχείο την πλήρη πρόσκληση:

Πρόσκληση