Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 26/02/2018

 

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 26η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα ημερήσιας διάταξης. 

 

Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μπαγκέρη - Σταυρακάκη Μαρία


 Αναλυτική Πρόσκληση