Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 26η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Δημήτριος Κονιός

 

 

Δείτε παρακάτω στο αρχείο την αναλυτική πρόσκληση:

Πρόσκληση