Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 15/1/2016

 

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 15η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα ημερήσιας διάταξης. 

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

                Δημήτριος Κονιός

 

Αναλυτική Πρόσκληση