Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 29/09/2017

 

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 5:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

 Μπαγκέρη - Σταυρακάκη Μαρία   

 

Αναλυτική πρόσκληση