Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανωγείων 30/01/2020

 

Παρακαλώ όπως προσέλθετε, στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Μιχαήλ Ανδ. Δραμουντάνης  

 

Αναλυτική Πρόσκληση