Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 30/12/2015

 

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 30η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα ημερήσιας διάταξης. 

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Κονιός

 

Αναλυτική Πρόσκληση