Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 31/01/2017

 

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 31η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 7:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα ημερήσιας διάταξης. 

 

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Δημήτριος Κονιός

 

Αναλυτική Πρόσκληση