Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 31/12/2015

 

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 31η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: 

 

  1. Τροποποίηση του προϋπολογισμού των εσόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2015.
  2. Περί ανατροπής αναλήψεων υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων  έτους 2015. 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Δημήτριος Κονιός

 

Αναλυτική Πρόσκληση