Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

 

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 7η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 7:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

          Δημήτριος Κονιός

Αναλυτική Πρόσκληση