Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 12/12/18

 

Καλείστε να προσέλθετε στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 12η του μηνός Δεκεμβρίουτου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα4:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα ημερήσιας διάταξης. 

Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

  

        Μπαγκέρη - Σταυρακάκη Μαρία   

 

Πρόσκληση