Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015

 

Δείτε παρακάτω στο αρχείο την Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Γ’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και τη πρόταση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού σε έσοδα και δαπάνες: 

Αρχείο