Αστεροσκοπείο Σκίνακα
Ιδαίον Άντρο
Ζώμινθος
Nida
Υακίνθεια