Το κοινό των Ορεινών

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Δίκτυο Ορεινών Δήμων των ορεινών συγκροτημάτων των Λευκών Ορέων, του Ψηλορείτη, της Δίκτης και της νήσου Γαύδου» και διακριτικό τίτλο «Το κοινό των Ορεινών» συστάθηκε το έτος 2004 και ιδρυτικά μέλη είναι :

1.  Ο Δήμος Ανατολικού Σελίνου

2.  Ο Δήμος Ανωγείων

3.  Η κοινότητα Ασή Γωνιάς

4.  Ο Δήμος Βιάννου

5.  Η κοινότητα Γαύδου

6.  Ο Δήμος Ζαρού

7.  Ο Δήμος Ιναχωρίου

8.  Ο Δήμος Καντάνου

9.  Ο Δήμος Κεραμειών

10.  Ο Δήμος Κουλούκωνα

11.  Ο Δήμος Κουρητών

12.  Ο Δήμος Κρουσώνα

13.  Ο Δήμος Μουσούρων

14.  Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου

15.  Ο Δήμος Ρούβα

16.  Ο Δήμος Συβρίτου

17.  Ο Δήμος Σφακίων

18.  Ο Δήμος Φρε

Σκοπός σύστασης της εταιρείας είναι η από κοινού εθελοντική και στενή συνεργασία των ορεινών δήμων των τριών ορεινών όγκων της Κρήτης (Ψηλορείτης, Λευκά Όρη, Δίκτη) για θέματα που έχουν σχέση με τη γεωγραφική τους ιδιαιτερότητα και την από κοινού διεκδίκηση λύσεων για τα πραγματικά τους προβλήματα που αφορούν γενικότερα την ιστορική, πολιτισμική, κοινωνικοοικονομική, περιβαλλοντική και την εν γένει αναπτυξιακή τους πορεία με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη τους με τις μη ορεινές περιοχές.

Ειδικότερα το Δίκτυο Ορεινών Δήμων ως βασικούς σκοπούς έχει :

1.  Τη διαμόρφωση και προώθηση διεκδικητικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων των ορεινών Δήμων της Κρήτης με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξή τους με τις μη ορεινές περιοχές.

2.  Τη διαμόρφωση και την προώθηση ολοκληρωμένων ειδικών προγραμμάτων που να αφορούν κάθε είδους παρεμβάσεις για ορεινούς όγκους, κοινές προσπάθειες για ανάπτυξη όλων των ειδικών μορφών ορεινού τουρισμού, κοινές παρεμβάσεις για το περιβάλλον, για κοινές ειδικές μορφές παραγωγικών επενδύσεων, για κοινωνικές παρεμβάσεις, κοινές προσπάθειες διάσωσης ειδικών χαρακτηριστικών των ορεινών περιοχών και διάσωσης των κοινών δραστηριοτήτων τους.

3.  Την καταγραφή, διάσωση – διατήρηση και ανάδειξη της ιδιαίτερα  σημαντικής πολιτιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς των ορεινών περιοχών της Κρήτης

4.  Τη συνεργασία και το συντονισμό των προσπαθειών των ορεινών δήμων της Κρήτης σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

5.  Τη συνεργασία με άλλους φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και τη συμμετοχή του δικτύου σε άλλα παρεμφερή εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα όπως το MODEM (ορεινές περιοχές της Μεσογείου)

6.  Την προώθηση, συμμετοχή και υλοποίηση σχετικών περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κοινοτικών πρωτοβουλιών.

Δείτε περισσότερα εδώ