Σφαγεία Μυλοπόταμου Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Σφαγεία Μυλοπόταμου Ρεθύμνης Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» συστάθηκε στις 13/12/2010.

Στην εταιρεία συμμετέχουν οι Δήμοι Ανωγείων, Γεροποτάμου και Κουλούκωνα. 

Σκοπός σύστασης της εταιρείας είναι η οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία των σφαγείων των Δήμων Ανωγείων και Μυλοπόταμου.