Περιοχή

Η ευρύτερη περιοχή που καταλαμβάνει ο Δήμος Ανωγείων, στην οποία περιλαμβάνεται και ο οικισμός Σισάρχων, φιλοξενεί, τόπους ιδιαίτερης αξίας άγριας πανίδας και χλωρίδας και παράλληλα παρουσιάζει εξαιρετικού ενδιαφέροντος πολιτιστικά στοιχεία με διαχρονικότητα που διαρκεί από την μινωική περίοδο έως και σήμερα. 
Ο Δήμος Ανωγείων είναι ένας κατεξοχήν ορεινός Δήμος, καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα του Ψηλορείτη και συνορεύει βόρεια με το Δήμο Κουλούκωνα, ανατολικά με τους Δήμους Τυλίσσου και Κρουσώνα, νότια με το Δήμο Ζαρού και Τυμπακίου και δυτικά με το Δήμο Κουρητών και την Κοινότη-τα Ζωνιανών. Έδρα του είναι η ιστορική κωμόπολη Ανωγείων. 

Καλώς ορίσατε
Η συνολική έκταση του Δήμου είναι 102.632 στρέμματα τα οποία στο μεγαλύτερο μέρος χαρακτηρίζονται ως δασικές εκτάσεις, διαθέτοντας ορισμένα από τα μεγαλύτερα δασικά συμπλέγματα (κυρίως από πρίνους) της Κρήτης. Οι φυσικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες του Δήμου Ανωγείων αποτελούν τη βάση για την ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη που επιχειρείται, σε συνδυασμό με την εκμετάλλευση των παραδοσιακών παραγωγικών δραστηριοτήτων της περιοχής.