Δημοτικό Συμβούλιο

 

Δήμαρχος: Κεφαλογιάννης Σ. Σωκράτης

Αντιδήμαρχος: Κουνάλη Α. Λευκοθέα

Αντιδήμαρχος: Μανουράς Α. Ελευθέριος

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Δραμουντάνης Α. Μιχαήλ

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος: Κοντογιάννης Ι. Εμμανουήλ

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος: Φασουλάς Δ. Βασίλειος

Μέλη: 

Ανδρεαδάκης Ν. Εμμανουήλ

Βρέντζος Ι. Εμμανουήλ

Σαλούστρος Κ. Ιωάννης

Καλλέργης Ν. Εμμανουήλ

Μανουράς Γ. Βασίλειος

Μπαγκέρη Β. Μαρία

Ξυλούρης Π. Γεώργιος

Πασπαράκης Ν. Δημήτριος

Σκουλάς Γ. Ιωάννης

Σμπώκος Μ. Βασίλειος

Σπιθούρη Ε. Θεονύμφη

Σταυρακάκης Γ. Στυλιανός

 

 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2014 ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

 

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 2015 ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2015 ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2015 ΡΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2015 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 2015 ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2015 ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 2015 ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2015 ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 2015 ΣΜΠΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2015 ΣΜΠΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 2015 ΜΠΑΓΚΕΡΗ ΜΑΙΡΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2015 ΜΠΑΓΚΕΡΗ ΜΑΙΡΗ