18.06.2024 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ “ΛΑΪΚΟ” 18.06.2024 - ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 05.06.2024 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2024 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 03.06.2024 - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 21.05.2024 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΡΥΛΙΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 20.05.2024 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» ΜΕ CPV: 44211000-2 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ 20.05.2024 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 08.05.2024 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΜΠΩΚΟΥ ΜΑΣΚΑΛΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
18 Ιουνίου 2024
17.67 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
ΑρχικήΑιτήσεις  για προσωπικό βοηθό ατόμων με Αναπηρία
Αιτήσεις  για προσωπικό βοηθό ατόμων με Αναπηρία

Αιτήσεις  για προσωπικό βοηθό /  Ατόμων με Αναπηρία

Ξεκινάει  η δεύτερη φάση του προγράμματος Προσωπικού Βοηθού για τα άτομα με αναπηρία, που επεκτείνεται στις Περιφέρειες όλης της Ελλάδος σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η α’ φάση του πιλοτικού προγράμματος λειτουργεί ήδη στην Περιφέρεια Αττικής και τα νησιά της και θα καλύψει 1.000 άτομα. Η β’ φάση  θα καλύψει επιπλέον 1.000 ωφελούμενους από τις υπόλοιπες Περιφέρειες.

Τα Άτομα με αναπηρία (16 – 65 ετών) και όσοι ενδιαφέρονται  να εργαστούν ως προσωπικοί βοηθοί (18-67 ετών) μπορούν να υποβάλλουν ψηφιακά την αίτηση τους  έως και τις 11 Ιουνίου 2023 , στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://prosopikosvoithos.gov.gr

Η Υπηρεσία «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» θεσπίστηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας με το ν. 4837/2021. Η Υπηρεσία αφορά στην υποστήριξη του ατόμου με αναπηρία, στη βάση των εξατομικευμένων αναγκών και συνθηκών ζωής του, και σύμφωνα με τις ατομικές επιλογές και τα ενδιαφέροντά του, από Προσωπικό Βοηθό (φυσικό πρόσωπο) είτε της επιλογής του είτε του νόμιμου εκπροσώπου του με στόχο:

➢ τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ατόμου με αναπηρία, αλλά και της οικογένειάς του,

 ➢ την άσκηση του δικαιώματος του ατόμου με αναπηρία στην ανεξάρτητη διαβίωση και στη συμπερίληψη στην κοινότητα,

➢ την αποτροπή της περιθωριοποίησης και ιδρυματοποίησης του ατόμου με αναπηρία.

Το πρόγραμμα υλοποιείται πιλοτικά στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.

Οι ενδιαφερόμενοι άτομα με αναπηρία  κατά την υποβολή της αίτησης τους θα πρέπει να αναρτήσουν:

 • την ταυτότητά τους ή το διαβατήριό τους ή την Κάρτα Αναπηρίας τους
 • την ισχύουσα Πιστοποίησης Αναπηρίας τους
 • Το πιο πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της εφορίας για τον αιτούντα. Εάν είναι προστατευόμενο μέλος, θα αναρτάται το Εκκαθαριστικό Σημείωμα στο οποίο συμπεριλαμβάνετε ως προστατευόμενο μέλος. Εάν δεν έχει εισόδημα/δεν είναι υπόχρεος καταβολής φόρου, θα αναρτάται σχετική υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρέχεται στην πλατφόρμα (μέσα στην φόρμα αίτησης)
 • τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα των λοιπών μελών του νοικοκυριού του
 • Το έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η σχέση Εκπροσώπησης, εάν το αίτημα υποβάλλεται από Εκπρόσωπο του ατόμου με αναπηρία και συγκεκριμένα:
 • τον δικαστικό συμπαραστάτη του αιτούντος
 • τον ανάδοχο του αιτούντος (είτε είναι ενήλικος είτε ανήλικος)
 • τον γονέα, τον επίτροπο ή όποιον έχει την επιμέλεια του αιτούντος, εάν είναι ανήλικος
 • εξουσιοδότηση, εάν ο προσερχόμενος δεν είναι ο ίδιος ο αιτών ή Εκπρόσωπός του

Οι ενδιαφερόμενοι να απασχοληθούν ως προσωπικοί βοηθοί να πρέπει να αναρτήσουν:

 • την ταυτότητά σας ή το διαβατήριό σας σας
 • εάν είστε πολίτες χώρας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση τεκμηριώνουν ότι βρίσκεστε νόμιμα στη Χώρα και έχετε το δικαίωμα να εργαστείτε.
 •  απόσπασμα ποινικού Μητρώου τύπου Α’. Επί αλλοδαπών απαιτείται απόσπασμα ποινικού Μητρώου που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής του ενδιαφερόμενου και επιπλέον απόσπασμα ποινικού Μητρώου από το Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
 • την βεβαίωση ψυχιάτρου περί καλής ψυχικής υγείας
 • το πιστοποιητικό υγείας
 •  φωτογραφία προσώπου

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση https://prosopikosvoithos.gov.gr, να καλούν στον αριθμό 210-7000240 (με αστική χρέωση, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, εργάσιμες ημέρες) ή να απευθυνθούν στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων.

Υπηρεσίες Δήμου