27 Σεπτεμβρίου 2022
24.04 oC
Οργανόγραμμα
 • Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο
  • Γενικός Γραμματέας
  • Ειδικοί Συνεργάτες, Σύμβουλοι, Επιστημονικοί Συνεργάτες, Νομική Υπηρεσία
  • Αυτοτελές Γραφείο ΚΕΠ
  • Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
Διεύθυνση Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας και Κοινωνικής Προστασίας - Παιδείας και Πολιτισμού
  Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
   Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών (Ληξιαρχείο, Δημοτολόγιο, Μητρώο Αρρένων, Στρατολογία, Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητική Μέριμνα)
   Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών (Προϋπολογισμός, Οικονομικής πληροφόρησης, Λογιστήριο, Εσόδων και περιουσίας, Ταμείο)
   Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
   Γραφείο υποστήριξης Αιρετών Οργάνων, Ειδικών Συνεργατών, Συμβούλων ή Επιστημονικών Συνεργατών, Νομικής Υπηρεσίας
   Γραφείο προμηθειών υλικών / εξοπλισμού, υπηρεσιών και Αποθήκης
  Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας
   Γραφείο Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας
   Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής, Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Απασχόλησης και Τουρισμού
  Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού (Κοινωνική Υπηρεσία)
   Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
   Γραφείο Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής – Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού
   Γραφείο Μουσικής Παιδείας
   Γραφείο Προστασίας Τρίτης Ηλικίας και ευπαθών Ομάδων
   Γραφείο Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
  Τμήμα Δόμησης
   Γραφείο Οικοδομικών Αδειών και Ελέγχου Κατασκευών
   Γραφείο Εφαρμογής Σχεδίου Πόλης – Περιουσίας – Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού
  Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Κοιμητηρίου, Καθαριότητας, Πρασίνου, Ανακύκλωσης, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
   Γραφείο Τεχνικών, Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών
   Γραφείο Ύδρευσης - Αποχέτευσης
   Γραφείο Περιβάλλοντος, Κοιμητηρίου, Καθαριότητας, Πολιτικής Προστασίας, Πρασίνου και Ανακύκλωσης
   Γραφείο Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Υπηρεσίες Δήμου