16 Αυγούστου 2022
19.88 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
ΑρχικήΝέα - Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση ανοικτής διαβούλευσης για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Ανωγείων

Ο Δήμος Ανωγείων εκπονεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο πλαίσιο του Ν. 4710/2020. Η εκπόνηση του Σχεδίου βασίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 (ΦΕΚ 4380/Β/5-10-2020) «Τεχνικές προδιαγραφές για τα Σχέδια Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων». 

Με το ΣΦΗΟ ο Δήμος Ανωγείων προγραμματίζει τη χωροθέτηση επαρκούς αριθμού δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο και θέσεων στάθμευσης εντός των διοικητικών του ορίων. Συγκεκριμένα, με βάση τον Ν. 4710/2020 και λαμβανομένης υπόψη της εκτιμώμενης διείσδυσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο Δήμο τα
επόμενα χρόνια, προγραμματίζεται η χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης/φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα των κατηγοριών:
 Επιβατικά ΙΧ οχήματα
 Δίκυκλα (μοτοσυκλέτες και ποδήλατα)
 Αστικά, Υπεραστικά και Τουριστικά λεωφορεία
 Οχήματα τροφοδοσίας
 ΕΔΧ ΤΑΞΙ
 Οχήματα ΑΜΕΑ

Η μεθοδολογία εκπόνησης του ΣΦΗΟ απαρτίζεται από τα ακόλουθα βήματα:

 Ανάλυση και χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης.
 Διερεύνηση σεναρίων και τεκμηρίωση της βέλτιστης χωροθέτησης των σταθμών φόρτισης Η/Ο.
 Διενέργεια διαβούλευσης.
 Ολοκλήρωση φακέλου Σ.Φ.Η.Ο. του Δήμου.

Κατόπιν των εργασιών ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης και χωροθέτησης των υποδομών φόρτισης, ο Δήμος Ανωγείων διενεργεί διαβούλευση προκειμένου να συγκεντρώσει και να επεξεργαστεί τις απόψεις των ενδιαφερομένων μερών επί της προτεινόμενης χωροθέτησης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Η βέλτιστη
χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης αφορά στην επικράτεια του Δήμου, τους πολίτες και επισκέπτες του, συνεπώς είναι χρήσιμη και αναγκαία η συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Ο Δήμος Ανωγείων σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην ανοικτή διαβούλευση για το Σ.Φ.Η.Ο. με την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://questionpro.com/t/AV0izZtmuI   

όπου μπορείτε να περιηγηθείτε στον χάρτη της προτεινόμενης χωροθέτησης και να καταχωρίσετε τις απόψεις σας συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο.
Η διαδικασία διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 29 Ιουλίου και ώρα 10.00 π.μ. 

Έως την  προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία όπως έχετε καταχωρίσει τις απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο.
Οι απαντήσεις σας θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την ολοκλήρωση του Σ.Φ.Η.Ο. του Δήμου Ανωγείων.

anakoinosi diavoylevysis sfio.s1

AnogeiaPoster_v2

anakoinosi diavoylevysis sfio.ΨΥ

Περισσότερα σε Νέα - Ανακοινώσεις
02/08/2022
Ολοκληρώθηκε η «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Ανωγείων»
01/08/2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου…
26/07/2022
Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δήμου Ανωγείων – Καλοκαίρι 2022
24/06/2022
Στη διάθεση των δημοτών την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022, η…
24/06/2022
Δωρεάν Μαθήματα από το Δήμο για παιδιά του Δημοτικού και…
Δείτε Περισσότερα
Υπηρεσίες Δήμου