26.09.2023 - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 20.09.2023 - Δελτίο Τύπου για την 24ωρη Γενική Πανελλαδική Απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 13.09.2023 - 13-09-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) 31.08.2023 - Σχολικό παζάρι του Χαμόγελου του Παιδιού 30.08.2023 - ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30.08.2023 - ΄Ένταξη του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Κτίριο του Α.Κ.Ο.Μ.Μ. – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD – LEADER 28.08.2023 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤ. 4482/1-8-2022 (ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ) 09.08.2023 - Υπογράφηκε η Σύμβαση  μεταξύ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και των αναδόχων μελετητών για τα πρώτα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια.
27 Σεπτεμβρίου 2023
23 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
ΑρχικήΝέα - Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση ανοικτής διαβούλευσης για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Ανωγείων

Ο Δήμος Ανωγείων εκπονεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο πλαίσιο του Ν. 4710/2020. Η εκπόνηση του Σχεδίου βασίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 (ΦΕΚ 4380/Β/5-10-2020) «Τεχνικές προδιαγραφές για τα Σχέδια Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων». 

Με το ΣΦΗΟ ο Δήμος Ανωγείων προγραμματίζει τη χωροθέτηση επαρκούς αριθμού δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο και θέσεων στάθμευσης εντός των διοικητικών του ορίων. Συγκεκριμένα, με βάση τον Ν. 4710/2020 και λαμβανομένης υπόψη της εκτιμώμενης διείσδυσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο Δήμο τα
επόμενα χρόνια, προγραμματίζεται η χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης/φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα των κατηγοριών:
 Επιβατικά ΙΧ οχήματα
 Δίκυκλα (μοτοσυκλέτες και ποδήλατα)
 Αστικά, Υπεραστικά και Τουριστικά λεωφορεία
 Οχήματα τροφοδοσίας
 ΕΔΧ ΤΑΞΙ
 Οχήματα ΑΜΕΑ

Η μεθοδολογία εκπόνησης του ΣΦΗΟ απαρτίζεται από τα ακόλουθα βήματα:

 Ανάλυση και χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης.
 Διερεύνηση σεναρίων και τεκμηρίωση της βέλτιστης χωροθέτησης των σταθμών φόρτισης Η/Ο.
 Διενέργεια διαβούλευσης.
 Ολοκλήρωση φακέλου Σ.Φ.Η.Ο. του Δήμου.

Κατόπιν των εργασιών ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης και χωροθέτησης των υποδομών φόρτισης, ο Δήμος Ανωγείων διενεργεί διαβούλευση προκειμένου να συγκεντρώσει και να επεξεργαστεί τις απόψεις των ενδιαφερομένων μερών επί της προτεινόμενης χωροθέτησης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Η βέλτιστη
χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης αφορά στην επικράτεια του Δήμου, τους πολίτες και επισκέπτες του, συνεπώς είναι χρήσιμη και αναγκαία η συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Ο Δήμος Ανωγείων σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην ανοικτή διαβούλευση για το Σ.Φ.Η.Ο. με την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://questionpro.com/t/AV0izZtmuI   

όπου μπορείτε να περιηγηθείτε στον χάρτη της προτεινόμενης χωροθέτησης και να καταχωρίσετε τις απόψεις σας συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο.
Η διαδικασία διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 29 Ιουλίου και ώρα 10.00 π.μ. 

Έως την  προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία όπως έχετε καταχωρίσει τις απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο.
Οι απαντήσεις σας θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την ολοκλήρωση του Σ.Φ.Η.Ο. του Δήμου Ανωγείων.

anakoinosi diavoylevysis sfio.s1

AnogeiaPoster_v2

anakoinosi diavoylevysis sfio.ΨΥ

Περισσότερα σε Νέα - Ανακοινώσεις
26/09/2023
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ…
20/09/2023
Δελτίο Τύπου για την 24ωρη Γενική Πανελλαδική Απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
13/09/2023
13-09-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ…
31/08/2023
Σχολικό παζάρι του Χαμόγελου του Παιδιού
30/08/2023
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ…
Δείτε Περισσότερα
Υπηρεσίες Δήμου