20.05.2024 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» ΜΕ CPV: 44211000-2 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ 20.05.2024 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 08.05.2024 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΜΠΩΚΟΥ ΜΑΣΚΑΛΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 02.05.2024 - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 294.287,91€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Α.Κ.Ο.Μ.Μ. – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α » 30.04.2024 - Ο ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΦΩΤΙΣΕ «ΜΠΛΕ» ΤΟ ΡΟΛΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΥΧΗΣ 18.04.2024 - ΕΠΙΣΚΕΨΗ DR. GHASSAN KHALIL ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ UNICEF ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 17.04.2024 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 04.04.2024 - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ «ΑΓΑΠΗ»
21 Μαΐου 2024
12.74 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
ΑρχικήΣυγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΧΩΡΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ / ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ :

Η ιδιοκτησία Δήμου Ανωγείων συνολικού εμβαδού 4.669,48 τμ. βρίσκεται «εντός ορίων μη οριοθετημένου οικισμού Περαχωρίου Δήμου Ανωγείων» της Περιφέρειας Κρήτης.

Συμφώνα με την υπ΄ αριθμόν 2225/19-6-2009 Διαπιστωτική Απόφαση Ακίνητης και Κινητής περιουσίας, η Νομαρχία Ρεθύμνης μεταβίβασε την εν λόγω ιδιοκτησία στον Δήμο Ανωγείων (η εν λόγω διαπιστωτική απόφαση μεταγράφηκε στις 22/06/2009 με α.α. 832 γενικού βιβλίου εκθέσεων στον τόμο 244 με αύξοντα αριθμό μεταγραφής 67.479). Η εν λόγω απόφαση τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 236/15.01.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης η οποία μεταγράφηκε στις 12.02.2014 στον τόμο 279 του Υποθηκοφυλακείου Μυλοποτάμου με α.α. μεταγραφής 70.952.

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Επί του οικοπέδου, είχαν ανεγερθεί άνευ Οικοδομικής Άδειας τρία κτίσματα τα όποια τακτοποιηθήκαν με την A/A 2082630 Δήλωσης του Ν.4178/13.

Κτίριο Α: Τριώροφο Κοινωφελές Κτίριο συνολικού εμβαδού 1.377,16 τμ και Η/Χ 33,63 τμ με χρήση του οποίου ανά όροφο διαμορφώνεται ως εξής: Κτίριο Α: Τριώροφο Κοινωφελές Κτίριο συνολικού εμβαδού 1.377,16 τμ και Η/Χ 33,63 τμ η χρήση του οποίου ανά όροφο σήμερα διαμορφώνεται ως εξής:

 • Ισόγειο : πολιτιστικές εγκαταστάσεις & γραφεία κοινωφελών οργανισμών συνολικού εμβαδού 453,00 τμ
 • Πρώτος όροφος : πολιτιστικές εγκαταστάσεις & γραφεία κοινωφελών οργανισμών συνολικού εμβαδού 471,16 τμ και Η/Χ 15,32 τμ
 • Δεύτερος όροφος : χώρος κοινωνικής πρόνοιας & γραφεία κοινωφελών οργανισμών συνολικού εμβαδού 453,00 τμ και Η/Χ 18,31 τμ

Κτίριο Β : Ισόγειο Κτίριο με χρήση επαγγελματικού εργαστηρίου συνολικού εμβαδού 67,32 τμ και Η/Χ 25,54 τμ

 Κτίριο Γ : Ισόγειος χώρος βοηθητικής χρήσης (μηχανοστάσιο και δεξαμενές νερού) συνολικού εμβαδού 48,81 τμ

Για το υπό δημοπράτηση έργο εκδόθηκε σχετικά ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Κατηγορία 3 (χωρίς Προέγκριση) με α/α Πράξης 254382/24-06-21. η οποία αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό, την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και πρόκειται να εκτελεστούν ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 29 του Ν.4495 ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ > 25000€ καθώς και εργασίες της ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 30 ΤΟΥ Ν. 4495/2017 όπως :

 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ιβ – ΑΡΘΡΟ 29)
 2. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ιγ – ΑΡΘΡΟ 29)
 3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν.4067/2012, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ιζ – ΑΡΘΡΟ 29)
 4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ Η ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ιθ – ΑΡΘΡΟ 29)
 5. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Η ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ λβ – ΑΡΘΡΟ 29)
 6. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ θ – ΑΡΘΡΟ 29)
 7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 ΤΟΥ Ν.4067/2012, ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ στ – ΑΡΘΡΟ 29)
 8. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΚΙΑΣΤΡΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) Τ.Μ., ΣΕ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΠΡΟΚΗΠΙΑ ΚΑΙ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΙΣΟΓΕΙΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ιγ – ΑΡΘΡΟ 30)
 9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΟΠΩΣ ΣΚΑΛΕΣ, ΚΕΚΛΙΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ (ΡΑΜΠΕΣ), ΑΝΤΗΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΥΛΙΑ ΣΕ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ιδ – ΑΡΘΡΟ 30)
 10. ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΣΥΝ/ΠΛΗΝ 0,80 Μ. ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ζ – ΑΡΘΡΟ 30)
 11. ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ, ΟΤΙ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ (1/3) ΤΟΥ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ιστ – ΑΡΘΡΟ 30)

Στο κτίριο (Α) τόσο στο ισόγειο όσο και στο Β’ όροφο θα πραγματοποιηθούν εσωτερικές διαρρυθμίσεις για την καλύτερη λειτουργικότητα των χώρων. Στον Α’ όροφο του κτιρίου (Α) θα εκτελεστούν συγκεκριμένες εργασίες για τη δημιουργία πυροδιαμερίσματος, πόρτας πυρασφάλειας (έξοδος κινδύνου) και τοποθέτηση ανελκυστήρα για ΑΜΕΑ. Στο κτίριο (Β) θα πραγματοποιηθούν εσωτερικές διαρρυθμίσεις για την καλύτερη λειτουργικότητα του χώρου. Το κτίριο (Γ) θα επισκευαστεί και θα λειτουργήσει ως βοηθητικός χώρος (μηχανοστάσιο – δεξαμενές νερού).

ΚΤΙΡΙΟ (Α)

-Ισόγειο εμβαδού 457,61 τμ (453.00 τμ υφιστάμενη Δόμηση και 4,61 τμ επιπλέον Δόμηση) περιλαμβάνει μια ενιαία αίθουσα σεμιναρίων, μια αίθουσα εργαστηρίου, βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο, WC Ανδρών – γυναικών με προθάλαμο, WC για ΑΜΕΑ, χώρο υποδοχής, δυο γραφεία ΚΠE, μια αποθήκη, ένα χώρο server room, τον ανελκυστήρα ΑΜΕΑ και το χώρο του κλιμακοστασίου που οδηγεί στον Α’ & Β’ όροφο.

– Α’ όροφος εμβαδού 475,77 τμ (471,16 τμ υφιστάμενη Δόμηση και 4,61 τμ αιτούμενη Δόμηση) με Η /Χ εμβαδού 15,32 τμ. Δεν πραγματοποιείται καμία εσωτερική διαρρύθμιση. Γίνεται μόνο προσθήκη ανελκυστήρα για ΑΜΕΑ, δημιουργείτε μια Πόρτα Πυρασφάλειας στη θέση υφιστάμενου ανοίγματος και τοποθετείτε εσωτερικό χώρισμα στο κλιμακοστάσιο για την δημιουργία πυροδιαμερίσματος.

– Β’ όροφος εμβαδού 457,61 τμ(453.00 τμ υφιστάμενη Δόμηση και 4,61 τμ επιπλέον Δόμηση) με Η/Χ εμβαδού 18,31 τμ, περιλαμβάνει μια ενιαία αίθουσα (εκθεσιακός χώρος), χώρος υποδοχής, μια αποθήκη, W.C Ανδρών – γυναικών με προθάλαμο, W.C για ΑΜΕΑ και τον ανελκυστήρα ΑΜΕΑ.

 ΚΤΙΡΙΟ (Β)

-Ισόγειο εμβαδού 67,32 τμ με Η/Χ 25,54 τμ περιλαμβάνει μια ενιαία αίθουσα, μία αποθήκη και W.C Ανδρών – γυναικών με προθάλαμο.

 ΚΤΙΡΙΟ (Γ)

-Ισόγειο εμβαδού 48,81 τμ περιλαμβάνει δυο χώρους, το χώρο του μηχανοστασίου και το χώρο των δεξαμενών.

——

Όλα τα στοιχεία και οι χώροι έχουν διαστασιολογηθεί και σχεδιαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει ο κανονισμός για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ ώστε να διασφαλίζεται η οριζόντια και κάθετη προσπέλαση.

Για τις εσωτερικές διαρρυθμίσεις θα προχωρήσουμε στις καθαιρέσεις πλινθοδομών, σκυροδέματος, εσωτερικών & εξωτερικών ανοιγμάτων και δαπέδων.

Οι φθορές που θα προκύψουν από τις καθαιρέσεις θα αποκατασταθούν και θα σοβαντιστούν με επίχρισμα 3 στρώσεων.

Τα εσωτερικά χωρίσματα για τις εσωτερικές διαρρυθμίσεις θα κατασκευαστούν από τοίχο με ινοσανίδα με μεταλλικό σκελετό και πετροβάμβακα, χρωματισμένα με έγχρωμο πλαστικό χρώματος επιλογής.

Τα εσωτερικά κουφώματα θα είναι ξύλινα με λούστρο στο φυσικό χρώμα του ξύλου ενώ τα εξωτερικά θα είναι αλουμινίου χρώματος ral 7030 αντίστοιχων προδιαγραφών για τη θερμομόνωση του κτιριακού κελύφους.

Το δάπεδο του ισογείου και του Β’ ορόφου του κτιρίου (Α) καθώς και το δάπεδο του ισογείου κτίσματος του κτιρίου (Β) θα επιστρωθεί αφού προηγηθεί αποξήλωση του παλαιού δαπέδου και κατάλληλη προεργασία και επίστρωση με τσιμεντοκονία.

Τα WC του κτιρίου (Α) & (Β) οι τοίχοι τους θα επενδυθούν με πλακίδια πορσελάνης ή γρανίτη αφού πρώτα η επιφάνεια τους επεξεργαστεί και μονωθεί (υγρομόνωση) με τα κατάλληλα υλικά της αγοράς.

Στο δώμα του κτιρίου (Α), (Β) & (Γ) θα γίνει υγρομόνωση και θερμομόνωση.

Στο κτίριο (Α) & (Β) θα τοποθετηθεί θερμοπρόσοψη πάχους 6 εκ. για λόγους θερμομόνωσης του κτιριακού κελύφους. Η τελευταία στρώση της θερμοπρόσοψης θα κατασκευαστεί με λεπτόκοκκη πάστα χρωματισμένη με χρώμα ral 7033 & ral 7044.

Επίσης στη Νότια και τη Βόρεια όψη θα τοποθετηθούν εξωτερικά συστήματα σκίασης ξύλινων περσίδων Δρυός στο φυσικό χρώμα του ξύλου που δημιουργούν άνετες συνθήκες από πλευράς θερμοκρασίας και φυσικού φωτισμού των εσωτερικών χώρων. Οι σταθερές περσίδες τοποθετούνται σε μικρή απόσταση από την όψη του υφιστάμενου κτιρίου, αγκυρώνοντας σε μεταλλικό σκελετό χρώματος ral 6020. Μεταλλικά στέγαστρα χρώματος ral 6020 θα τοποθετηθούν κατά μήκος της όψης.

 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Περιμετρικά του κτιρίου θα γίνουν μικρές διαμορφώσεις του εδάφους για τη δημιουργία χώρων πρασίνου και χώρων ψυχαγωγίας, πλακοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις, δημιουργία θέσεων στάθμευσης και δεντροφύτευση (βλ. διάγραμμα κάλυψης), ενώ προβλέπεται και κατασκευή ράμπας για ΑΜΕΑ για πρόσβαση στο κτίριο και στον ακάλυπτο χώρο.

Στη Νότια πλευρά του ακάλυπτου χώρου θα τοποθετηθεί ξύλινο στέγαστρο, θα διαμορφωθεί βοτανόκηπος και χώροι έκθεσης και πληροφοριών για τα ζώα.

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με την εκπονηθείσα μελέτη έγινε προσπάθεια να διασφαλιστούν οι ευμενέστερες προϋποθέσεις λειτουργίας και καλαισθησίας, με γνώμονα τη λειτουργικότερη και ασφαλέστερη διάταξη των χώρων προς εξυπηρέτηση των αναγκών των χρηστών, και πάντοτε σε αρμονία-σύνδεση με το οικιστικό και φυσικό περιβάλλον.

Η όλη μορφή το σχήμα και ο ακάλυπτος χώρος έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της Υγιεινής, Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και να είναι συμβατό με τα οικονομικά δεδομένα της επένδυσης.

Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας έχει εκπονηθεί πλήρης μελέτη με αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια, σύμφωνα με τα οποία θα γίνει η κατασκευή.

Διακήρυξη του διαγωνισμού :

4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΨΥ_ΜΕ ΑΔΑΜ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΝΑΔΟΧΟ

37. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ KAI AΔΑ

 

 

Περισσότερα σε Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
18/09/2019
Κέντρο προβολής της κτηνοτροφίας και της βιοποικιλότητας στο Φυσικό Πάρκο…
Δείτε Περισσότερα
Υπηρεσίες Δήμου