21.05.2024 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΡΥΛΙΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 20.05.2024 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» ΜΕ CPV: 44211000-2 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ 20.05.2024 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 08.05.2024 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΜΠΩΚΟΥ ΜΑΣΚΑΛΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 02.05.2024 - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 294.287,91€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Α.Κ.Ο.Μ.Μ. – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α » 30.04.2024 - Ο ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΦΩΤΙΣΕ «ΜΠΛΕ» ΤΟ ΡΟΛΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΥΧΗΣ 18.04.2024 - ΕΠΙΣΚΕΨΗ DR. GHASSAN KHALIL ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ UNICEF ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 17.04.2024 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
27 Μαΐου 2024
17.67 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
ΑρχικήΑντώνης Τρίτσης
Φορέας Υλοποίησης: ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Ταμείο: ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ Προύπολογισμος: 983.275,00 € Ημ/νια Έναρξης: 1/3/2022 Ημ/νια Λήξης: 30/11/2023
ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟ, ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ

Περιγραφή του έργου 

Υποέργο 1             ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το έργο με τίτλο «Κατασκευή Κτιρίου Αστεροσχολείου» αφορά την κατασκευή ενός νέου κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στον ευρύτερο χώρο των εγκαταστάσεων του Αστεροσκοπείου «Σκίνακα», στο όρος Ίδη (Ψηλορείτης) της Κρήτης, με στόχο την ενίσχυση δράσεων εκπαίδευσης, προβολής, πολιτισμού, και θεματικού τουρισμού (αστροτουρισμός) στο Δήμο Ανωγείων και σε όλη την Κρήτη, που θα τροφοδοτήσει την καινοτόμο και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Στο νέο κτίριο που θα κατασκευαστεί θα δημιουργηθούν άνετοι χώροι κατάλληλα εξοπλισμένοι, στους οποίους σημαντικός αριθμός επισκεπτών θα ενημερώνεται για τις δραστηριότητες του Αστεροσκοπείου, μέσα από την προβολή εικόνων που έχουν ληφθεί από τα υπάρχοντα παρατηρητήρια, την επίδειξη τεχνικών παρατήρησης, την επί τόπου παρατήρηση και τέλος μέσα από τη διάθεση πληροφοριακού, βιβλιογραφικού και αναμνηστικού υλικού στους επισκέπτες.

Ένα από τα άμεσα αποτελέσματα του έργου προβλέπεται να είναι ένας χώρος που θα προωθεί τη γνώση και την ενημέρωση για τον κλάδο της Αστροφυσικής και της Αστρονομίας, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την περαιτέρω ανάπτυξη γνώσεων, μέσα από την υλοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων

Το υπόψη έργο προβλέπεται να κατασκευαστεί στον ευρύτερο χώρο των εγκαταστάσεων του Αστεροσκοπείου «Σκίνακα», στην ομώνυμη κορυφή του Ψηλορείτη, σε θέση όπου οι κλίσεις του εδάφους είναι σχετικά ομαλές, με μικρές σχετικά κλίσεις και σε απόσταση από τα υφιστάμενα παρατηρητήρια ώστε να μην επηρεάζονται οι δραστηριότητές τους από το κτίριο που θα κατασκευαστεί.

Το κτίριο αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα και έχει κάλυψη περίπου 315 m2.

Στο Α’ επίπεδο από την κύρια είσοδο οδηγούμαστε προς την αίθουσα προβολών, (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 86 θέσεων), μέσω προθαλάμου (φουαγέ) στο οποίο προβλέπεται να εγκατασταθεί μόνιμη έκθεση εικόνων διαστημικών παρατηρήσεων, πληροφοριακού υλικού και αναμνηστικών.

Στην αίθουσα προβολών, προβλέπονται δύο επί πλέον από τις απαιτούμενες έξοδοι κινδύνου, ενώ υπάρχει και πρόσβαση προς τον θόλο ο οποίος στεγάζει το τηλεσκόπιο για την επί τόπου παρατήρηση των επισκεπτών προς το διάστημα μέσω κλιμακοστασίου.

Το Α’ επίπεδο συμπληρώνουν χώροι υγιεινής κοινού και ενός χώρου υγιεινής για ΑΜΕΑ.

Στο δώμα του Β’ επιπέδου υπάρχει μόνο ο χώρος του παρατηρητηρίου και ο σφαιρικός θόλος που το καλύπτει ενώ, το υπόλοιπο δώμα διαμορφώνεται ως βατό και έχει πρόσβαση μέσω εξωτερικού κλιμακοστασίου που κατασκευάζεται παραπλεύρως της κύριας εισόδου του κτηρίου.

Ο φέρων οργανισμός του κτηρίου, (πλάκες, δοκοί, υποστυλώματα) προβλέπεται να διαμορφωθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C 25/30, ενώ οι εξωτερικοί τοίχοι θα κατασκευαστούν από ανεπίχριστη επιμελώς αρμολογημένη αργολιθοδομή μιας όψης με χρήση υλικού αργών λίθων από λατομείο της ευρύτερης περιοχής.

Οι εσωτερικοί τοίχοι θα κατασκευαστούν από οπτοπλινθοδομή με επιχρίσματα απλά σε τρεις στρώσεις. Το ίδιο επίχρισμα θα χρησιμοποιηθεί και για την εσωτερική παρειά της αργολιθοδομής των εξωτερικών τοίχων.

Οι εξώθυρες και τα παράθυρα του κτηρίου προβλέπονται από αλουμίνιο αεροστεγανά, με θερμοδιακοπή ελαχίστου πάχους 22 mmαπό neopren και φέρουν διπλούς υαλοπίνακες 5 mm με κενό τουλάχιστον 8 mm, το οποίο τελικώς θα προσδιορίσει η ενεργειακή μελέτη του κτηρίου. Οι εσωτερικές θύρες θα είναι ξύλινες απλές πρεσαριστές με κόντρα πλακέ 5 mm.

Οι χώροι υγιεινής διαθέτουν προθάλαμο με νιπτήρα και είναι εξοπλισμένοι με τα αναγκαία είδη υγιεινής. Το ίδιο ισχύει και τον χώρο υγιεινής των ΑΜΕΑ αλλά χωρίς προθάλαμο και με τα επί πλέον αναγκαία εξαρτήματα που προβλέπονται για την χρήση του χώρου αυτού.

Τα δάπεδα των εσωτερικών χώρων προβλέπονται από πατητή τσιμεντοκονία που διαμορφώνεται με την χρήση κατάλληλης συσκευής (ελικοπτεράκι) και τελική επικάλυψη με επαλειφό-μενο χρώμα δαπέδου πολυουραιθανικής βάσης υψηλής αντοχής ικανού να δέχεται χρήση πλήθους ατόμων.

Η ενεργειακή μελέτη επίσης θα προσδιορίσει την θερμομονωτική στρώση του δώματος, το τελικό δάπεδο του οποίου θα διαμορφωθεί με αντιολισθηρά πλακίδια ως προσβάσιμο, διπλής όπτησης μηδενικής υδατοαπορροφητικότητας λόγω του κινδύνου βλαβών από παγετό. Τις ίδιες ιδιότητες οφείλουν να έχουν οι κόλλες τοποθέτησης των πλακιδίων και τα σφραγιστικά υλικά των αρμών των πλακιδίων και των απαραίτητων αρμών διαστολής του δαπέδου του δώματος.

Περιμετρικά του κτηρίου προβλέπεται η διαμόρφωση πεζοδρομίου από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 πλάτους 1.00 m και πάχους 15 cm.

Το δάπεδο του πεζοδρομίου διαμορφώνεται ταυτόχρονα με την σκυροδέτησή του με επίπαση τσιμέντου και χρήση μεταλλικού σαρώθρου (χτενιστό μπετόν). Το πεζοδρόμιο έχει ελαφρά κλίση (2%) προς τα έξω, ενώ οι αυλακώσεις που δημιουργεί μεταλλικό σάρωθρο ακολουθούν την εγκάρσια προς τον άξονα του πεζοδρομίου διεύθυνση για την ασφαλή και σύντομη απορροή των όμβριων.

Στο ακίνητο δεν υπάρχει περίφραξη και δεν προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών για την περίφραξη του ακινήτου. Η περιοχή είναι η κορυφή του Βουνού η οποία είναι περιοχή Natura και δεν προβλέπονται εργασίες περίφραξης. Η είσοδος στο ακίνητο γίνεται μέσω της οδού που προσεγγίζει το ακίνητο (βεβαίωση εισόδου – εξόδου Δήμου).

Μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει επεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο των κτιρίων και ούτε τώρα θα γίνουν. Έχει διαμορφωθεί δρόμος επικοινωνίας μικρού μήκους με τσιμεντοστρώσεις, ο οποίος όμως δεν προσεγγίζει τα κτίρια (εκτός του μεγάλου τηλεσκοπίου) και ο οποίος ακολουθεί την κλίση του εδάφους, χωρίς μεγάλες επεμβάσεις που αλλοιώνουν το ανάγλυφο. Και με την αιτούμενη νέα δόμηση του νέου κτιρίου, δεν θα γίνουν επεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο. Το ακίνητο εκτός των δομημένων επιφανειών θα παραμείνει στη φυσική του μορφή, χωρίς διαμορφώσεις. Το ανάγλυφο της περιοχής, εξαιτίας της θέσης, της κατάταξής του ως Natura, αλλά και των εντολών της Δασικής Υπηρεσίας, θα παραμείνει στην φυσική του μορφή. Ως διαμορφώσεις του ακινήτου νοούνται οι ισοϋψείς καμπύλες του ανάγλυφου, όπως αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου.

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ με ΑΔΑΜ και ΑΔΑ και ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Υποέργο 2          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το Υποέργο 2 αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του Υποέργου 1 «Κατασκευή κτιρίου Αστεροσχολειου» ως Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

Η προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού για την λειτουργία του «Αστεροσχολείου» διαχωρίζεται σε επιστημονικό εξοπλισμό ο οποίος θα στεγάσει το ήδη διαθέσιμο ρομποτικό τηλεσκόπιο και θα χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικές δράσεις και εκδηλώσεις διάχυσης πληροφορίας στο κοινό, και σε εξοπλισμό υποδομής που θα υποστηρίξει την λειτουργία του έργου

Αναλυτικά ο εξοπλισμός αναφέρεται σε:

Επιστημονικός εξοπλισμός (ΤΜΗΜΑ 1)

 • ΘΟΛΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟΥ:

Ένας (1) Αυτόματος Αστρονομικός Θόλος 5μ. Η βασική κατασκευή η οποία θα μπορεί να μεταφερθεί σε τμήματα και να  προσαρμοστεί στο κτίριο του «Αστεροσχολείου».

Για τον επιστημονικό εξοπλισμό (Αυτόματος Αστρονομικός Θόλος), o Αστρονομικός Θόλος Παρατήρησης πρέπει να είναι  εξωτερικής διαμέτρου 5.3M από Fiberglass-Polyester (FRP) με μεταλλική βάση το οποίο να περικλείεται με κυλιόμενης επί του θόλου θυρίδας (shutter) και επιπλέον χαμηλότερα ανοιγόμενης οριζόντιας θυρίδας (flap).

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΟΛΟΥ

Λοιπός εξοπλισμός (ΤΜΗΜΑ 2)

 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
 • Ένα (1) Dimmer pack 6×3,5 KW, για φωτισμό μικρών παραστάσεων. Δυνατότητα ελέγχου με κονσόλα dmx 512 ή μέσω ποτενσιομέτρων και αυτόματες ασφάλειες με ενδεικτικές λυχνίες, τροφοδοσία: μονοφασικό.
 • Μία (1) Κονσόλα φωτισμού 24 καναλιών με 40 τουλάχιστον προγράμματα για τουλάχιστον 50 βήματα το καθένα και λειτουργίες chase, full-on, dark, tap sync, fade, hold, οθόνη LED, λειτουργία μέσω μουσικής, δυνατότητα τοποθέτησης σε rack.
 • Έξι (6) Θεατρικούς προβολείς. Πρόκειται για προβολέα τύπου θεάτρου, για λυχνίες ισχύος από 650 μέχρι 1000 Watt, με άνοιγμα δέσμης από 10° μέχρι 40°, βάση για χρωματιστά φίλτρα και προστατευτικό πλέγμα, καθώς και θερμομονωτικό χερούλι.
 • Δύο (2) Θεατρικούς προβολείς τύπου profile με ισχύ 650W τύπου θεάτρου με χειροκίνητη εστίαση και ζουμ από 20° έως 40°, θερμομονωτικές λαβές και δυνατότητα κλειδώματος στο Π στήριξης

 

 • ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

(οι συνθήκες αποθήκευσης και λειτουργίας να μπορούν να είναι μέχρι 80% υγρασία)

 • Τέσσερα (4) Ηχεία επιτοίχια με ελάχιστη Ισχύς 250 Watt (RMS) / 400 Watt Power με level 125dB (max).
 • Δύο (2) Αυτοενισχυόμενα ηχεία 2 δρόμων. Ελάχιστη Ισχύς 250 Watt (RMS) / 400 Watt Power με level 125dB (max). Ενσωματωμένο μίκτη 2 καναλιών για σύνδεση Line ή μικροφώνου με ξεχωριστά ρυθμιστικά level και equalizer 2 περιοχών (bass, treble). Εισόδους μικροφώνου (XLR ή Jack 6.3mm), Line (XLR ή RCA) και αυτόνομα ρυθμιστικά εισόδων, ρυθμιστικά equalizer.
 • Μία (1) Τράπεζα μίξης 12 εισόδων με: ψηφιακή κονσόλα μίξης ελεγχόμενη από Tablet/PC/Smartphone, ενσωματωμένο Wi-Fi router, 4 εισόδους mic/line, 4 εισόδους mic, 2 εισόδους line, 1 ζευγάρι stereo RCA ελεγχόμενα και προγραμματιζόμενα phantom power και ευαισθησία εισόδου.2 τουλάχιστον κανάλια USB media player και aux output σε βύσματα XLR εξόδους ακουστικών σε καρφί TRS με ξεχωριστή ρύθμιση έντασης master εξόδους με XLR και με TRS επεξεργαστές σήματος, πλήρης show/snapshot δυνατότητες ανάκλησης με διαφορετικά προστατευόμενα επίπεδα ελέγχου της κονσόλας και προγράμματα ελέγχου της κονσόλας subgroup, mute group, veiw group.
 • Ένας (1) Τελικός ενισχυτής 2x600W RMS @ 4Ω, 2x400W RMS @ 8Ω. Ο GXD4 με: εισόδους 3-pin XLR θηλυκό και 1/4″ TRS, balanced, ειξόδους speakon, περιστροφικοί encoders ακριβείας, προστασίες shortcircuit, opencircuit, υπερθέρμανσης, RF&DCfaults
 • Μία (1) Μονάδα αναπαραγωγής ψηφιακών δίσκων CD και MP3 με τα εξής χαρακτηριστικά: να υποστηρίζει όλα τα CD-R, CD-RW. 24 bit A/D D/A μετατροπείς καθώς και SRC 32 kHZ-48 kHZ.
 • Τέσσερα (4) Δυναμικά μικρόφωνα κινητού πηνίου χειρός, για χρήση παρουσιάσεων, φωνής.
 • Ένας (1) Φορητός Ηλεκτρονικός υπολογιστής με το αναγκαίο λογισμικό.
 • Μία (1) Τηλεόραση 60″
 • Έναν (1) Βίντεο-προβολέα Full HD
 • Μία (1) Σταθερή οθόνη (πανί προβολής) μεγέθους διαγωνίου: 350” έως 400”, σχέση προβολής: 16:9 και ελάχιστο βαθμό αντανάκλασης: GAIN 1.1.
 • Μία (1) Βάση projector για στήριξη στην οροφή μΕ 360° περιστροφή και εγγύηση ενός (1) έτους
 • Δυο μονοφασικά τροφοδοτικά αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) με είσοδο 220VAC με μηδενικό χρόνο μεταγωγής, καθαρό ημιτονοειδή παλμό στην έξοδο, και υψηλή απόδοση με συντελεστή ισχύος = 1, μεγαλύτερο από 5.800VA σε πλήρη λειτουργία με τις μπαταρίες του, μη τοποθετούμενο σε rack
 • Δυο σταθεροποιητές τάσης (AVR) μονοφασικούς μεγαλύτερους από  000VA, μη τοποθετούμενους σε rack.

 

 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ
 • Ογδόντα (80) Καθίσματα αίθουσας προβολών με απόλυτη ανθεκτικότητα σε υγρασία 100% και βροχή
 • Ένα (1) Γραφείο 1,50×0,90×0,75, κατασκευασμένο από μελαμίνη πάχους 36mm διαστάσεων 1,50μ μήκους, 0.90μ πλάτους και 0.75μ ύψους
 • Μία (1) Καρέκλα γραφείου, περιστρεφόμενη από συνθετικό δέρμα και μεταλλικό σκελετό με ενιαία μετακίνηση του καθίσματος και της πλάτης.
 • Ένα (1) Αναλόγιο (βήμα ομιλητή) ξύλινο από επενδυμένο MDF
 • Έξι (6) Καρέκλες τύπου επισκέπτη από ύφασμα με απόλυτη ανθεκτικότητα σε υγρασία 100% και βροχή ISO με επιχρωμιωμένο (νικέλιο) σκελετό, χωρίς μπράτσα, διαστάσεων 81εκ ύψος, 47εκ πλάτος και 47 εκ βάθος.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 • Μία (1) Η/Ζ (Γεννήτρια) – Ηλεκτροπαράγωγο Ζεύγος με Τριφασικό ρεύμα. Η γεννήτρια θα στεγάζεται εντός οικίσκου σε κοντινή απόσταση από το Αστεροσχολείο και θα υπάρχει διασύνδεσή της με το κτίριο και απομακρυσμένη χειροκίνητη έναυση όπως και τερματισμός λειτουργίας της γεννήτριας με ένα κουμπί 2 επαφών.

 

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Υποέργο 3       ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το παρόν υποέργο αφορά δράσεις επικοινωνίας, πληροφόρησης και δημοσιότητας που περιγράφονται παρακάτω και έχουν σκοπό την προώθηση του έργου στο σύνολο του, προβάλλοντας τους στόχους του, τις λειτουργίες και τις δραστηριότητές του, τα οφέλη και τα αποτελέσματα που θα επιφέρει.

Φυσικό αντικείμενο των Δράσεων Δημοσιότητας είναι:

 • Ο σχεδιασμός της ταυτότητας του έργου «Αστεροσχολείο: το Σχολείο των Αστεριών», καθώς και η παραγωγή βασικού υποστηρικτικού υλικού δημοσιότητας και επικοινωνίας.
 • Η οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών προώθησης σε ΜΜΕ
 • Η διοργάνωση τεσσάρων (4) ενημερωτικών εκδηλώσεων κατά την έναρξη λειτουργίας του Αστεροσχολείου.

Η διοργάνωση ενός συνεδρίου εντός του πρώτου έτους λειτουργίας του έργου.

Υποέργο 4      ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Ανωγείων προκειμένου να συμπληρώσει την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια για την άρτια υλοποίηση του έργου, πρόκειται να προχωρήσει στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με κατάλληλο φορέα κατά τις διατάξεις των άρθρων 12 & 44 του ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147.

Ο Φορέας αυτός είναι η ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ) και σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης επισυνάπτεται στο παρόν ΤΔΕ.

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

Υποέργο 5         ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 5 είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης  προς το Δήμο Ανωγείων για την προετοιμασία, σύνταξη και υποβολή του Φακέλου της Αίτησης  Χρηματοδότησης «ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟ: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ», με στόχο την αποτελεσματική και έγκαιρη υποβολή της προτεινόμενης πράξης στην Πρόσκληση  ΑΤ14 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Για το Δήμο Ανωγείων το υποέργο έχει αναληφθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο το Άρθρο 118 του Ν 4412/2016.  

 

Περισσότερα σε Αντώνης Τρίτσης Δείτε Περισσότερα
Υπηρεσίες Δήμου