20.09.2023 - Δελτίο Τύπου για την 24ωρη Γενική Πανελλαδική Απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 13.09.2023 - 13-09-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) 31.08.2023 - Σχολικό παζάρι του Χαμόγελου του Παιδιού 30.08.2023 - ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30.08.2023 - ΄Ένταξη του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Κτίριο του Α.Κ.Ο.Μ.Μ. – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD – LEADER 28.08.2023 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤ. 4482/1-8-2022 (ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ) 09.08.2023 - Υπογράφηκε η Σύμβαση  μεταξύ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και των αναδόχων μελετητών για τα πρώτα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια. 03.08.2023 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2023
23 Σεπτεμβρίου 2023
23 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
ΑρχικήΔημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ανωγείων
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ανωγείων

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ανωγείων συστάθηκε το 2009 με κύριο στόχο τη λειτουργία των προγραμμάτων κοινωνικής μέριμνας για τους ηλικιωμένους και τα παιδιά του Δήμου Ανωγείων.

Τα προγράμματα που υλοποιούνται μέσω αυτής είναι:

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» λειτουργεί στον Δήμο Ανωγείων ανελλιπώς, από την 2 Δεκεμβρίου του 2003 προσφέροντας στους δημότες σημαντικές υπηρεσίες που αναβάθμισαν την ποιότητα ζωής μοναχικών και ηλικιωμένων ατόμων με προβλήματα υγείας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παραμονή των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης , η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας τους και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη καθώς και από εθελοντές και κοινωνικούς φορείς της κοινότητας, σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, ώστε να αποκτήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία και κοινωνική ευημερία.

Το προσωπικό που απασχολεί η μονάδα μας, αυτήν τη στιγμή αποτελείται από:

 • Έναν Κοινωνιολόγο
 • Μία Νοσηλεύτρια
 • Δύο Οικογενειακούς Βοηθούς

Όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας το πρόγραμμα μας εξυπηρέτησε συστηματικά έναν αριθμό εξυπηρετούμενων που κυμάνθηκε από 80 μέχρι 95 άτομα, αυτήν την στιγμή παρέχουμε υπηρεσίες σε 90 δημότες μας.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι μονάδα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ηλικίας 6-12 χρόνων.

Συστάθηκε το έτος 2006. Τα παιδιά που φιλοξενούνται στο πρόγραμμα είναι είκοσι πέντε (25). Σκοπός του ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η  σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων.

Το ΚΔΑΠ για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού ,όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω παρέχει τις εξής υπηρεσίες :

 • Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας
 • Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης ,ψυχαγωγίας ,άθλησης.
 • Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων.
 • Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Στο πρόγραμμα αυτό, απασχολούνται 3 (τρία) άτομα:

 • 1.Μία (1) Ψυχολόγος-Υπεύθυνη
 • 2.Μία (1) Νηπιαγωγός
 • 3.Ένα (1) άτομο Βοηθητικό Προσωπικό.

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΙΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Το Κέντρο Ημερήσια Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) λειτουργεί από τις 28/11/2005 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00π.μ. έως 16:00 μ.μ. Το κέντρο απευθύνεται σε ηλικιωμένους που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν απόλυτα (εξαιτίας κινητικών δυσκολιών, άνοιας κτλ.), το οικογενειακό περιβάλλον των οποίων εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα που έχει αναλάβει.

Στο ΚΗΦΗ  εξυπηρετούνται 20 άτομα και τους παρέχει πλήρης διατροφή. Επίσης παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φιλοξενίας στις οποίες περιλαμβάνεται :

 • Νοσηλευτική φροντίδα
 • Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης.
 • Ατομική υγιεινή
 • Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και διοργάνωση ψυχαγωγικών και λοιπών εκδηλώσεων
 • Δραστηριότητες παρουσίασης και προβολής των αποτελεσμάτων του προγράμματος και ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου
 • Στο μέτρο του δυνατού προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων

Στο πρόγραμμα αυτό, απασχολούνται 4 (τέσσερα ) άτομα:

 • Μία νοσηλεύτρια
 • Δύο κοινωνικές φροντίστριες
 • Ένα άτομο βοηθητικό προσωπικό

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλ.: 28340 31839, 2834031003, 2834031221

Email: kinofelis@anogeia.gr 

Υπηρεσίες Δήμου