26 Φεβρουαρίου 2024
18.55 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
ΑρχικήΝέα - Ανακοινώσεις
Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων για την περίοδο 01-11-2020 έως 31-12-2021

Ο Δήμαρχος Ανωγείων κ. Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης   έχοντας υπόψη:

1)   Τις διατάξεις του άρθρου 58  τουΝ3852/2010 «Νεα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης’ όπως συμπληρώθηκε με την παρ 3 του άρθρου 44 του Ν 3979/2011.Το άρθρο 74 του Ν3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το αρθο 2 του Ν4623/2019.

2)   Τους τομείς των δράσεων του Δήμου και τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες στις οποίες πρέπει ο Δήμος μας να ανταποκριθεί.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ          

Ορίζει  ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου με θητεία από 01-11-2020 εως και 31-12-2021 (Χωρίς Αμοιβή),τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας για την εποπτεία και τον συντονισμό των τομέων ως  εξής:

1)   Τον κον Μανουρά Ελευθέριο του Αριστείδου, Εντεταλμένο Σύμβουλο με ρόλο και αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών λόγω της εμπειρία σε θέματα του Αγροτικού τομέα και σε θέματα καθημερινότητας του πολίτη.

2)   Την Κα Κουνάλη Λευκοθέα του Ανδρέα, Εντεταλμένη Σύμβουλο, Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και εξυπηρέτησης του πολίτη που περιλαμβάνει ειδικότερα τους παρακάτω τομείς ευθύνης: Κοινωνική Πολιτική και πολιτικών ισότητας των Φίλων, την Προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας, την Παιδεία –Δια Βίου Μάθηση και τον Πολιτισμό, θέματα  Ληξιαρχείου – Αλλοδαπών, Μετανάστευσης, δράσεις για την επαναλειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, και την έκδοση των πάσης φύσεως αδειών καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου.

Αναθέτουμε την υπογραφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν3463/2006(ΔΚΚ) εγγράφων σχετικών με τους τομείς ευθύνης και εποπτείας τους. Τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε Δημόσιες αρχές υπογράφονται από τον Δήμαρχο .

Οι ανωτέρω Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα βρίσκονται σε απόλυτη συνεργασία με τους καθ υλη αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί  στις υπηρεσίες του Δήμου , να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος Ανωγείων 

 Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης

Σχετικά Έγγραφα

Περισσότερα σε Νέα - Ανακοινώσεις
23/02/2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ…
23/02/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»
20/02/2024
ΕΙΔΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανωγείων
12/02/2024
“ΜΙΝΩΑΣ 2024” ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕΙΣΜΟΥ
31/01/2024
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
Δείτε Περισσότερα
Υπηρεσίες Δήμου