4 Μαρτίου 2024
18.55 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
Αποφάσεις ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ για την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΗΨΩΩΨΥ-ΛΒ3 13/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 6436/13-11- 2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΙ1ΧΩΨΥ-Π9Ο 10/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 6408 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ΄΄ Ενοικίαση εξοπλισμού στα πλαίσια της εκδήλωσης του εορτασμού της επετείου της πυρπόλησης του Αρκαδίου από τον Εμμανουήλ Βασιλείου (Αναγνώστου ) Σκουλά ΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 650ΞΩΨΥ-ΠΟ4 06/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 1003 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ΄΄Ηχητική κάλυψη στα πλαίσια της εκδήλωσης του εορτασμού της επετείου της πυρπόλησης του Αρκαδίου από τον Εμμανουήλ Βασιλείου (Αναγνώστου ) Σκουλά ΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 911ΓΩΨΥ-05Υ 06/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 1002 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση ΄΄Φιλοξενίας προσκεκλημένων -παράθεση γεύματος στα πλαίσια της εκδήλωσης του εορτασμού της επετείου της πυρπόλησης του Αρκαδίου από τον Εμμανουήλ Βασιλείου (Αναγνώστου ) Σκουλά ΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΓΥΕΩΨΥ-ΓΛΖ 06/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 1001 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 622ΜΩΨΥ-ΧΝΨ 06/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 6307 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΡΤΝΩΨΥ-ΝΜΡ 06/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 6294 Αρ. Αποφ.: 999 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σύμβαση για την «Προμήθεια κα εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ/Β συστημάτων για την μονάδα επεξεργασίας νερού και τα αντλιοστάσια του Δήμου Ανωγείων »
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΞΩΨΩΨΥ-ΜΟΧ 02/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 6252/02-11-2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έξοδα Οργάνωσης Κοινωνικών Δραστηριοτήτων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΒ78ΩΨΥ-Ν57 01/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 6228 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση Προμήθειας ΄΄Υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΒ92ΩΨΥ-ΝΣΠ 01/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 988 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΗΠΖΩΨΥ-1Σ1 01/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 6187 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 61ΓΠΩΨΥ-ΛΨΔ 30/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 6149 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της προμήθειας " Υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων ΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΛΙΥΩΨΥ-Π2Ρ 30/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 981 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας " Συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού ΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Γ61ΩΨΥ-ΙΑΕ 30/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 980 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εκτυπωτών και λοιπού εξοπλισμού μηχανοργάνωσης».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΚΘΑΩΨΥ-6ΣΤ 27/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 6125 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υποστήριξη συστήματος εσωτερικού Ελέγχου και εκπαίδευση προσωπικού για την διενέργεια εσωτερικού ελέγχου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΜΖ0ΩΨΥ-ΔΙΕ 27/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 6126 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας ΄΄ Επισκευή & Συντήρηση Εγκαταστάσεων Υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου ΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΕΓ3ΩΨΥ-ΡΟΞ 26/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 978 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση Τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας " Καθαρισμός των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ανωγείων »
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ66ΧΩΨΥ-Θ6Ω 26/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 974 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εκτυπωτών και λοιπού εξοπλισμού μηχανοργάνωσης (Χ.Υ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΤΓΞΩΨΥ-ΚΟΚ 26/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 6103 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απόφαση «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου με εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω ψηφιακής πλατφόρμας τηλεκατάρτισης σε σεμινάριο με θέμα:΄΄ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & Ν.Π.Δ.Δ. ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Ξ7ΟΩΨΥ-2Ψ3 25/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 951 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 144
Υπηρεσίες Δήμου