4 Μαρτίου 2024
18.55 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
Αποφάσεις ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΩΨΒΩΨΥ-4ΣΩ 23/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 6041 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΨΙΔΩΨΥ-ΧΒΣ 23/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 6015 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Βεβαίωση Για Την Παροχή Της Πρόσθετης Εκλογικής Εργασίας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΘΤ4ΩΨΥ-ΧΜΚ 23/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 6012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συμφωνητικό εκτέλεσης της υπηρεσίας ΄΄Παροχής υπηρεσιών πρόσβασης σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων της ΔήμοςΝΕΤ΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΟΝΖΩΨΥ-6Τ6 20/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 5980 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση ΄΄ Προμήθειας Λοιπών Αναλωσίμων Ειδών ΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΧ53ΩΨΥ-ΕΞΘ 19/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 956 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση ΄΄Έγκριση και Απευθείας ανάθεση ΄΄Παροχής υπηρεσιών πρόσβασης σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων της ΔήμοςΝΕΤ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΠΛΨΩΨΥ-ΤΒΞ 19/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 953 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΚΖΗΩΨΥ-Δ76 16/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 5954 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΚ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 66ΜΚΩΨΥ-ΚΑΨ 13/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 5942 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ΄΄ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΒΠ9ΩΨΥ-1ΒΕ 13/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 946 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ΄΄ Επισκευή και Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού Ταχυδυιλιστηρίου»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9393ΩΨΥ-ΥΞ5 13/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 945 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Παροχή υπηρεσιών για την διενέργεια δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου σε επιλεγμένα κτίρια προτεραιότητας του Δήμου Ανωγείων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΦΒΜΩΨΥ-00Α 13/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 5941 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΚΙΑΩΨΥ-ΔΕ3 13/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 5940 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ν5ΒΩΨΥ-0ΔΚ 13/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 5931 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επισκευή και Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού Ταχυδυιλιστηρίου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 65ΠΓΩΨΥ-3ΨΒ 13/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 5932 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατάταξη μόνιμου υπαλλήλου στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015, λόγω αναγνώρισης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 90ΜΓΩΨΥ-4ΜΓ 13/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 5929 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφαση «Έγκριση Τεχνικής μελέτης και διαδικασίας ανάθεσης του έργου: «Αναβάθμιση περιβάλλοντα χώρου Ιερών Ναών στο Δήμο Ανωγείων»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 991ΕΩΨΥ-ΟΦΥ 13/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 943 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση Τεχνικής μελέτης και διαδικασίας ανάθεσης του έργου: «Αποκατάσταση δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή Περαχώρι»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΙΤΜΩΨΥ-Ν5Ω 13/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 942 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ΄΄ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 686ΙΩΨΥ-ΝΞΗ 13/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 941 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απόφαση «Έγκριση Τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας "Επισκευή σκαλοπατιών επί της κεντρικής οδού στην περιοχή Άγιος Γεώργιος του Δήμου Ανωγείων»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΦΨ7ΩΨΥ-ΩΧ5 13/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 860 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Ρ5ΝΩΨΥ-Ο3Ε 12/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 5914 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 144
Υπηρεσίες Δήμου