7 Ιουλίου 2022
23.05 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
Αποφάσεις ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ΄΄»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΒ8ΕΩΨΥ-134 16/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 398 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί σύνταξης του σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, έτους 2022
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΩΖΖΩΨΥ-ΟΘΜ 15/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 68
Περί υποβολής αιτήματος για την τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου Έργου που αφορά το έργο «Δημιουργία ΕΠΑΛ στο Δήμο Ανωγείων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9250ΩΨΥ-ΟΦ7 15/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 63
Περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΤΕΥΩΨΥ-Π60 15/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 60
Ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Ωφελουμένων του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Δήμου Ανωγείων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΡΚΣΩΨΥ-ΟΥΦ 14/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 3342 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφαση «Έγκριση Τεχνικής περιγραφής για την ΄΄Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΧΚΚΩΨΥ-0ΝΑ 14/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 394 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων διαγωνισμός 2022-2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΦΧ3ΩΨΥ-21Ω 10/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 3319 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων οδοποιίας διαγωνισμός 2022-2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΖΖΠΩΨΥ-4ΜΒ 10/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 3318 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ανταλλακτικά μηχανημάτων διαγωνισμός 2022-2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 90Ρ8ΩΨΥ-ΞΩ9 10/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 3317 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων διαγωνισμός 2022-2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 691ΕΩΨΥ-ΕΟΓ 10/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 3316 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων διαγωνισμός 2022-2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΘΧΥΩΨΥ-ΧΗΖ 10/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 3315 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων διαγωνισμός 2022-2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΞΞ3ΩΨΥ-ΣΚΗ 10/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 3314 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων διαγωνισμός 2022-2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΞΗΩΩΨΥ-7ΜΖ 10/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 3313 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Επισκευή & συντήρηση μηχανημάτων διαγωνισμός 2022- 2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 96ΖΨΩΨΥ-ΟΛΟ 10/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 3312 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων διαγωνισμός 2022-2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Λ7ΩΩΨΥ-ΚΨΜ 10/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 3311 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Επισκευή & Συντήρηση Μηχανημάτων διαγωνισμός 2022-2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Ι2ΚΩΨΥ-Φ14 10/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 3310 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων διαγωνισμός 2022-2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ρ447ΩΨΥ-Ψ28 10/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 3309 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων διαγωνισμός 2022-2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΓΔΗΩΨΥ-ΚΔΔ 10/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 3308 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων διαγωνισμός 2022-2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΩΛ3ΩΨΥ-Φ9Ν 10/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 3307 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων διαγωνισμός 2022-2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ782ΩΨΥ-ΥΕ0 10/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 3305 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 87
Υπηρεσίες Δήμου