7 Ιουλίου 2022
24.43 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
Αποφάσεις ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων διαγωνισμός 2022-2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΝΗΦΩΨΥ-Υ4Κ 10/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 3306 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια 17κάδων προκειμένου να τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία ώστε να εξασφαλίζεται η συλλογή των απορριμμάτων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΩΘΠΩΨΥ-3Η5 10/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 3323 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων διαγωνισμός 2022-2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΠΠΧΩΨΥ-ΤΨΚ 10/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 3320 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανανέωση –Παράταση συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του προγράμματος ¨Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων¨ Δήμου Ανωγείων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΨΚΙΩΨΥ-ΚΙΣ 10/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 2842 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Ανωγείων ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΧΕ6ΩΨΥ-5ΧΦ 09/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 3275 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΧΜ2ΩΨΥ-ΚΓΣ 09/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 3296 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απόφαση Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της ΄΄ Προμήθειας επίπλων και σκευών Κοινωνικών Υπηρεσιών ΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 97Σ4ΩΨΥ-2ΞΞ 09/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 390 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΣ26ΩΨΥ-1Β4 08/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 3249 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση Προμήθειας ΄΄ Υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΦ7ΤΩΨΥ-7ΞΖ 08/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 387 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ανάθεσης προµήθειας για την Επισκευή & Συντήρηση Μηχανημάτων– ΜΕ 106968
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑ: 6ΥΨΩΩΨΥ-Λ3Τ 08/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 33 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΔΙΕΚ Σητείας του Τμήματος Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Ανωγείων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΝΓ4ΩΨΥ-ΔΨΗ 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 67
Περί έγκρισης κάλυψης δαπανών του προγράμματος «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» περιόδου 2021-2022 και κάλυψης λοιπών λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης, με το ποσό των 30.000,00 € και απόδοσή του στη Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ανωγείων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9Ξ2ΝΩΨΥ-Λ1Χ 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 59
Έκθεση Εσόδων – Δαπανών Α΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2022
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΩΖΨΩΨΥ-ΟΛ3 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 54
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΔΟΧ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2/2022 ΟΑΕΔ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 99ΚΓΩΨΥ-Δ3Ο 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 3226 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΥΙΔΩΨΥ-ΩΤΛ 06/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 3202 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση κατ΄εξαιρεση άδειας οδήγησης κρατικών οχημάτων από υπαλλήλους του Δήμου Ανωγείων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΔΦΞΩΨΥ-7Η1 06/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 3201 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ΄΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΞΒΧΩΨΥ-Φ50 06/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 383 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση ΄΄ Δημοσίευσης προκήρυξης διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 για τον Δήμο Ανωγείων και για τα Νομικά του πρόσωπα»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ω2ΕΤΩΨΥ-04Σ 06/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 379 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της ΄΄ Συντήρησης και επισκευής Plotter HPDesignGet500 –Τεχνικής υπηρεσίας».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Θ94ΩΨΥ-0ΡΔ 02/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 374 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΝ9ΞΩΨΥ-28Π 01/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 3137/01-06-2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 87
Υπηρεσίες Δήμου