18.06.2024 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ “ΛΑΪΚΟ” 18.06.2024 - ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 05.06.2024 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2024 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 03.06.2024 - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 21.05.2024 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΡΥΛΙΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 20.05.2024 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» ΜΕ CPV: 44211000-2 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ 20.05.2024 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 08.05.2024 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΜΠΩΚΟΥ ΜΑΣΚΑΛΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
18 Ιουνίου 2024
17.67 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
ΑρχικήΔελτία Τύπου
Δημόσια Σύμβαση παροχής υπηρεσιών ποσού 218.909,60 € Για την εκτέλεση του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»

Ανώγεια, 23 Μαρτίου 2024

Δημόσια Σύμβαση παροχής υπηρεσιών ποσού 218.909,60 € για την εκτέλεση του έργου:  «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»  μεταξύ του Δήμου Ανωγείων και της Ένωσης Οικονομικών Φορέων «ΙΤΕ – ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ E.Π.Ε.»

Η χρηματοδότηση της σύμβασης είναι απο την Περιφέρεια Κρήτης το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ», που αφορά στη δημιουργία μίας καινοτόμου υποδομής στον χώρο του Κέντρου Μουσικοχορευτικής Παράδοσης Ανωγείων, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να γνωρίσει το τοπικό μουσικό ιδίωμα, τις προσωπικότητες της Κρητικής τέχνης και μέσω αυτών την ευρύτερη περιοχή, ιστορία και παράδοση. Μέσω της αφηγηματικής προσέγγισης η φύση, το περιβάλλον και ο τόπος συνδέονται με τους ανθρώπους, τα έθιμα και τα αποτυπώματά τους, συνθέτοντας μία μοναδική εμπειρία. Η εμπειρία αυτή θα διαχέεται μέσω της διαδικτυακής πύλης σε όλον τον κόσμο.

Η υποδομή στο Κέντρο σε συνδυασμό με τη διαδικτυακή πύλη φιλοδοξούν να παρέχουν μία συνολική λύση προβολής στον τομέα της μουσικής παράδοσης, ο οποίος δεν έχει ακόμα τύχει της κατάλληλης προσοχής σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο.

Το έργο «Αξιοποίηση Καινοτόμων Τεχνολογιών στο Κέντρο Μουσικοχορευτικής Παράδοσης Ανωγείων» θα υλοποιηθεί σε τρεις (3) διακριτές φάσεις:

ΦΑΣΗ Α: Συλλογή – παραγωγή – τεκμηρίωση περιεχομένου

ΦΑΣΗ Β: Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού, παραμετροποίηση, ειδικές κατασκευές

ΦΑΣΗ Γ: Προμήθεια εξοπλισμού

Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου ορίζεται στους 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφή της. Η σύμβαση συνοδεύεται απο  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης και εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν παροχής υποστήριξης, για δύο (2) έτη από την Παραλαβή του έργου. Η τεχνική υποστήριξη προσφέρεται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

 

Περισσότερα σε Δελτία Τύπου
18/06/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ “ΛΑΪΚΟ”
02/05/2024
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 294.287,91€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ…
18/04/2024
ΕΠΙΣΚΕΨΗ DR. GHASSAN KHALIL ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ UNICEF ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ…
04/04/2024
ΓΙΩΡΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΝΑΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
28/03/2024
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑ
Δείτε Περισσότερα
Υπηρεσίες Δήμου